بخش مامایی و بیماریهای تولیدمثل

تعداد بازدید:۱۰۵۳۶

 

بخش مامایی و بیماری‌های تولیدمثل یکی از بخش‌های گروه علوم درمانگاهی می‌باشد. در این شاخه از دامپزشکی مواردی از قبیل شناسایی آبستنی و زایمان، سخت‌زایی و مسائل مربوط به آن، کاهش باروری و انتقال رویان مورد بررسی قرار می‌گیرد. دروس ارائه شده برای دانشجویان دکتری عمومی شامل مامایی دامپزشکی ۴ واحد، بیماری‌های تولیدمثل دام ۳ واحد و کارورزی مامایی ۱ و ۲ هر کدام به ارزش ۲ واحد می‌باشد. همچنین یکی از دروس اختیاری، درس عملیات درمانگاهی مامایی است که معادل ۲ واحد می‌باشد. دانشجویان در بخش مامایی علاوه بر شناخت فیزیولوژی تولیدمثل با تشخیص آبستنی، کار با دستگاه سونوگرافی و درمان موارد سخت زایی در دام‌ها آشنا می‌شوند. در درس بیماری‌های تولیدمثل دام دانشجویان با بیماری‌های دستگاه تولیدمثل حیوانات اهلی و سگ و گربه آشنا می‌شوند. همچنین در درس تلقیح مصنوعی دانشجویان با عنوان روش‌های اسپرم گیری، بلوغ تخمک و اسپرم، نحوه تلقیح دام و انتقال رویان آشنا می‌شوند.

از دوره‌های تخصصی این گرایش می‌توان به دو گرایش تخصص مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام و گرایش فناوری‌های تولیدمثل در دامپزشکی اشاره نمود که دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در رشته دکتری تخصصی فناوری‌های تولیدمثل در دامپزشکی به پذیرش دستیاران تخصصی مبادرت می‌کند. دانشجویان علاقمند به این رشته می‌توانند در آینده در فارمهای دامداری به عنوان مدیر بهداشت باروری گله و همچنین در مراکز باروری و ناباروری انسانی نیز مشغول فعالیت شوند.


اعضای بخش:

  1. دکتر حسین حملی
  2. دکتر رضا اسدپور
  3. دکتر عادل صابری وند
  4. دکتر ابوالفضل حاجی بمانی