دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

اطلاعیه مهم

از دانشجویان کارشناسی بازرسی گوشت ورودی سال ۹۶ خواهشمند است برای دریافت معرفی نامه درس کارآموزی حداکثر تا ۶ آبان ماه فایل درخواست کارآموزی را از این لینک دریافت و تکمیل نمایند و سپس مشخصات خود را به همراه فایل تکمیل شده از طریق لینک زیر به دانشکده اعلام نمایند. درخواست هایی که فایل گفته شده در لینک بالا را نداشته باشند حذف خواهند شد.

لینک ثبت نام کارآموزی


اطلاعیه های دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تبریز

برای دیدن اطلاعیه های ثبت نام دانشجویان ورودی جدید روی این لینک کلیک نمایید.


برنامه درسی نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

دکترای فناوری‌های تولیدمثل (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸)

دکترای عمومی دامپزشکی (ورودیهای ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (ورودیهای ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی (ورودیهای ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ورودیهای ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی ارشد باکتری شناسی (ورودی ۹۹)

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (ورودیهای ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹)

کارشناسی بهداشت مواد غذایی (ورودی ۹۹)

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودی ۹۹)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی (ورودیهای ۹۸، ۹۹)


برای پیشگیری از گسترش کروناویروس، کلاسهای نظری به صورت مجازی برگزار می شوند. دانشجویان بایستی نرم افزار Adobe connect را از تارنمای مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه تبریز دریافت و نصب نموده و سپس از طریق سامانه آموزش مجازی به آدرس lms.tabrizu.ac.ir در کلاسها شرکت کنند.