معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۴۵۳۴

دکتر فرزاد کتیرایی

استادیار و متخصص قارچ شناسی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۴