معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۶۴۹۳

دکتر پرویز حسن زاده

استادیار و متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۴