معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۱۴۴۵

دکتر ابوالفضل حاجی بمانی

رشته تخصصی: مامایی و بیماریهای تولید مثل

مرتبه علمی :دانشیار 

 

شماره تماس : ۰۴۱۳۶۳۷۷۵۴۲

داخلی :۹۷۲