معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۸۲۸۴

دکتر پرویز حسن زاده

استادیار و متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

شماره تماس : ۰۴۱۳۶۳۷۷۵۴۲

داخلی :۹۷۲