رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۸۸۱۱

دکتر میرحسن موسوی

د‌‌انشیار و متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

تماس با دفتر رئیس: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۳