انجمن علمی

تعداد بازدید:۴۱۲۹

 

انجمن علمی دانشجویان دامپزشکی تبریز در سال ۱۳۸۵ با برگزاری انتخابات اعضای شورای مدیران تشکیل یافت. انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی هرساله در آبان ماه برگزار میشود و شورای دبیران از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل تشکیل شده است.

استاد مشاور انجمن علمی: دکتر غلامرضا حمیدیان