گروه بهداشت موادغذایی وآبزیان

تعداد بازدید:۱۴۵۷۸

 

گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان شامل بخشهای بهداشت مواد غذایی، اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، پرورش و بیماریهای زنبور عسل، و بهداشت و بیماریهای آبزیان می باشد. کادر علمی گروه در دوره های کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی دامپزشکی، و کارشناسی ارشد بهداشت و بازرسی گوشت مشغول تدریس می باشند. امور آموزشی و پژوهشی این گروه در آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی و آزمایشگاه آبزیان صورت میگیرد. امکانات گروه شامل آزمایشگاههای بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و آزمایشگاه آبزیان است.

 

مدیر گروه: دکتر پرویز حسن زاده

 

اعضای گروه:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

میرحسن موسوی

عضو هیئت علمی (استاد)،

رئیس دانشکده دامپزشکی

متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

پرویز حسن زاده

عضو هیئت علمی (دانشیار)،

مدیرگروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان

متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

نجمه شیخ زاده

عضو هیئت علمی (استاد)

متخصص بهداشت و بیماریهای آبزیان

شلاله موسوی

عضو هیئت علمی (استادیار)

PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان

ناصر حاجی پور

عضو هیئت علمی (دانشیار)

PhD انگل شناسی دامپزشکی
  صغری ولی زاده عضو هیئت علمی (استادیار) متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی