گروه بهداشت موادغذایی وآبزیان

تعداد بازدید:۹۷۵۹

 

گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان شامل بخشهای بهداشت مواد غذایی، اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، پرورش و بیماریهای زنبور عسل، و بهداشت و بیماریهای آبزیان می باشد. کادر علمی گروه در دوره های کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی دامپزشکی، و کارشناسی ارشد بهداشت و بازرسی گوشت مشغول تدریس می باشند. امور آموزشی و پژوهشی این گروه در آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی و آزمایشگاه آبزیان صورت میگیرد. امکانات گروه شامل آزمایشگاههای بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و آزمایشگاه آبزیان است.

 

مدیر گروه: دکتر ناصر حاجی پور

 

اعضای گروه:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

میرحسن موسوی

عضو هیئت علمی (دانشیار)،

رئیس دانشکده دامپزشکی،

دبیر کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه

متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

پرویز حسن زاده

عضو هیئت علمی (استادیار)،

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

نجمه شیخ زاده

عضو هیئت علمی (دانشیار)

متخصص بهداشت و بیماریهای آبزیان

شلاله موسوی

عضو هیئت علمی (استادیار)

PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان

ناصر حاجی پور

عضو هیئت علمی (استادیار)،

مدیر گروه،

مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر‌‌‌‌‌‌‌

PhD انگل شناسی دامپزشکی