بخش پرورش و بیماریهای زنبور عسل

تعداد بازدید:۳۳۰۴

این بخش به عنوان یک بخش تازه تاسیس در زمینه آموزشی به دانشجویان دوره دکتری دامپزشکی ( DVM ) خدماتی شامل مدیریت، ،پرورش و نگه داری زنبور عسل و تشخیص بیماریهای عفونی آن ارائه خدمات داده و در نظر دارد جهت پیشرفت و توسعه این بخش با دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی همکاری داشته باشد.

 

اعضای بخش:

دکتر ناصر حاجی پور