بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان

تعداد بازدید:۵۳۱۰

 

در این بخش خدمات آموزشی مربوط به دروس مربوطه در دوره دکتری عمومی دامپزشکی شامل ماهی شناسی، تکثیر و پرورش ماهی و بیماریهای ماهی ارائه میگردد. از امکانات مربوط به بخش آموزشی میتوان به نمونه های فیکس شده گونه های ماهی و اسلایدهای آماده مربوط به انواع بیماریهای ماهی اشاره نمود. به علاوه، امکانات لازم جهت تشخیص بیماریهای ماهی جهت خدمت رسانی به پرورش دهندگان ماهی نیز در این بخش وجود دارد. همچنین بنا به درخواست پرورش دهندگان امکان بازدید از مزارع پرورشی و مشاوره در زمینه پیشگیری از بیماری و مدیریت بهداشتی وجود دارد.

اعضای بخش:

  1. دکتر نجمه شیخ زاده
  2. دکتر شلاله موسوی