دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 36378742  و  36378745

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
رئیس دانشکده دامپزشکیدکتر امیرعلی شهبازفر37736378743
معاون پژوهش و فناوریدکتر عماد خلیل زاده39536378734
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتر فرزاد کتیرائی39436378744
مسئول دفتر ریاستمیرزاخانلو37736378743
عضو هیات علمی، مدیر گروه علوم درمانگاهیدکتر سیامک کاظمی--
عضو هیات علمیدکتر محمدصادق مددی387-
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی383-
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد383-
عضو هیات علمیدکتر سارا جوانمردی399-
عضو هیات علمیدکتر محمد طلوعی384-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷ مورد.