دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیر تلفنهای دانشکده شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 36378745-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
رئیس دانشکده دامپزشکیدکتر میرحسن موسوی220-22104136379828
معاون پژوهش و فناوریدکتر عزت اله فتحی24004136378742-04136378745
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتر پرویز حسن زاده27904136377542
مسئول دفتر ریاست-220-22104136379828
عضو هیات علمی، مدیر گروه علوم درمانگاهیدکتر سیامک کاظمی247-
عضو هیات علمیدکتر محمدصادق مددی241-
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی242-
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد249-
عضو هیات علمیدکتر سارا جوانمردی245-
عضو هیات علمیدکتر محمد طلوعی238-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۸ مورد.