دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
حفاظت فیزیکی دانشکده-255-
نگهبانی ورودی پردیس-318-
بوفه دانشکده--36372528
مسئول دفتر ریاستآقای اسکندری220-22136379828
کارشناس آزمایشگاه مرکزیآقای بهزاد قربانزاده305-
ایستگاه خلعت پوشاناباذر صادقی-36372886
کارپردازاحد میرزاخانلو256-
کارشناس امور پژوهشیارشک امیری301-
کارشناس آزمایشگاه ایمنی شناسیبلال حسن زاده248-
مدیر امور آموزشیخانم جعفرزاده267-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۲ مورد.