دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
ایستگاه خلعت پوشاناباذر صادقی36372886
بوفه دانشکده36372528
حفاظت فیزیکی دانشکده401
رئیس دانشکده دامپزشکیدکتر میر حسن موسوی37736378743
عضو هیات علمیدکتر محمدصادق مددی387
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی383
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد383
عضو هیات علمیدکتر سارا جوانمردی399
عضو هیات علمیدکتر محمد طلوعی384
عضو هیات علمیدکتر حمید اکبری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷ مورد.