فعالیتهای علمی و فرهنگی

تعداد بازدید:۹۵۴۹

 

فعالیت‌های علمی-فرهنگی که در دانشکده انجام میشود عبارتند از: امور پژوهشی و آموزشی؛ تشکیل همایشها، سمینارها و گردهمایی‌های علمی و تخصصی؛ برگزاری سخنرانی‌های علمی؛ برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی؛ برگزاری کارگاه‌های علمی؛ مسابقات علمی؛ برگزاری کارگاه‌های فرهنگی؛ آموزش مهارت‌های زندگی به دانشجویان؛ آشناسازی دانشجویان با تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین؛ معرفی فرهنگ اصیل ملی و مذهبی کشور؛ برگزاری مسابقات هنری (داستان نویسی، شعر، عکس، نقاشی و....)؛ گرامیداشت مناسبت‌های فرهنگی و ملی؛ پاسخ‌گویی به سوالات اخلاقی و اجتماعی دانشجویان؛ پیگیری وضعیت تحصیلی، اخلاقی و مالی دانشجویان؛ شناسایی دانشجویان نیازمند و پیگیری رفع برخی نیازهای آنها.

‌‌‌‌استاد مشاور فرهنگی دانشکده: دکتر رقیه نوروزی(متخصص انگل شناسی - دانشیار گروه پاتوبیولوژی )