طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۶۸۶

فعالیت‌های پژوهشی در دانشکده دامپزشکی به طرق زیر قابل انجام است:

  1. پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری عمومی
  2. طرح‌های پژوهشی مصوب دانشگاه
  3. پروژه‌های کارشناسی
  4. انجام امور پژوهشی از طریق گرنت پژوهشی اختصاص یافته به استادان

 

فهرست طرح‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

ردیف

مجری طرح

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

عنوان طرح

۱

دکتر کتایون نفوذی

۹۰/۱/۳۰

۹۲/۱۰/۱۵

مطالعه اثرات ضدالتهابی و تقویت کنندگی ایمنی امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان

۲

دکتر رزاق محمودی

۹۰/۴/۱۵

۹۱/۶/۲۵

مقایسه میزان آفلاتوکسین تام، M1 وزرالنون در سرم، شیر و گوشت گاومیش‌های کشتاری

۳

دکتر عزت‌الله فتحی

۹۰/۱۰/۷

۹۱/۶/۱۵

بررسی تغییرات پروتئین‌های فاز حاد در بیماری کتوز و جفت ماندگی طی دوره پس از زایش و ارزیابی آنها به عنوان شاخص‌های تشخیص درمانگاهی در گاوهای شیری

۴

دکتر پریسا شهبازی

۹۰/۱۰/۲۱

۹۳/۶/۱

بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پارووم در ماهیان آکواریومی آب شیرین به روش Nested PCR. ا

۵ دکتر حسن صدری ۳۰/‏۰۲/‏۹۱‬   اثرات مکمل لوسین، روی و کروم بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون و حساسیت انسولینی در موش‌های مبتلا به دیابت نوع ۲

۶

دکتر غلامرضا حمیدیان

۹۱/۷/۱۷

شهریور ۹۳

بررسی اثر اسانس گیاه پنج انگشت بر ساختار بافت شناسی، استریولوژی و شاخص آپوپتوتیک بخش قشری غده فوق کلیوی موش سوری ماده.

۷

دکتر عماد خلیل‌زاده

۹۱/۱۱/۳۰

۹۳/۶/۱۵

بررسی نقش هسته هانبولای جانبی مغز و تداخل آن با سیستم اپیوئیدی هسته راف فوقانی در درک مرکزی درد تریژمینال و حرارتی حاد در موش‌های صحرایی.

۸

دکتر رضا اسدپور

۰۹/‏۰۲/‏۹۲‬

۹۴/۸/۱۰

اثرات مکمل کروم، ویتامین E و روغن ماهی بر روی عملکرد تولیدمثلی و متابولیکی حوالی زایمان در گاوهای شیری هلشتاین

۱۰

دکتر داوود کیانی فرد

۹۲/۱۰/۲

۹۴/۱۱/۲۴

بررسی اثرات حفاظت کننده عصاره هیدروالکی برگ به، بر ساختمان بافت‌شناسی بیضه و ارزیابی شاخص‌های میکروسکوپی اسپرماتوژنز متعاقب ایجاد دیابت تجربی در موش‌های صحرایی بالغ

۱۱

دکتر عزت‌الله فتحی

۱۵/‏۰۱/‏۹۳‬

۲۰/‏۱۰/‏۹۳

بررسی تأثیر میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین ( ELF-EMFs ) بر میزان بیان ژن تلومراز ترانس کریپتاز معکوس رت در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت ( TERT ) در حضور سولفات روی

۱۲

دکتر محمدصادق مددی

۳۰/‏۰۴/‏۹۳‬

 

سازگاری تکثیر ویروس نیوکاسل در کشتهای سلولی

 

۱۳

دکتر سحر نوری

۹۳/۴/۳۰

 

شناسایی مولکولی ژن‌های گروه ۱افلاکس تتراسایکلین در ای کولای های جداشده از منابع انسانی و طیور

۱۴

دکتر منیره خردادمهر

۹۳/۴/۳۰

۹۴/۳/۳۱

بررسی آثار مسمومیت ناشی از برگ و گلبرگ گیاه خرزهره ( Nerium oleander ) در موش BALB/c و موش صحرایی ویستار (بررسی بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک)

۱۵

دکتر عباس ایمانی

۹۳/۹/۳

 

مطالعه می‌دانی شیوع سرمی فاسیولوزیس ناشی از فاسیولا هپاتیکا در گوسفندان، به روش تست الایزای غیرمستقیم برای تعیین الگوی شیوع و پراکنش جغرافیایی بیماری و شناسایی عوامل خطر مؤثر در استان آذربایجان شرقی

۱۶

دکتر قاسم اکبری

۹۳/۹/۳

 

مطالعه ساختار آناتومیکی و بافت‌شناسی غدد ضمیمه جنسی نر سنجاب ایرانی

۱۷

دکتر ذوالفقار رجبی

۱۷/‏۰۹/‏۹۳‬

 

ارزیابی بی خطری و پایداری دو واکسن تری والان سونیکه و حرارت دیده کلی باسیلوز طیور

۱۸

دکتر مرضیه حجازی

۹۴/۷/۶

۲۹/‏۳/‏۹۵

اندازه گیری باقیمانده نیتریت در انواع فرآورده‌های گوشتی عرضه‌شده در تبریز به روش اسپکتروفتومتریک

۱۹

دکتر محسن حنیفه

۰۸/‏۰۳/‏۹۱‬

۹۳/۱۲/۱۱

بررسی اثرات درمانی عصاره گیاه چله داغی (ارموستاکیس لاسینیاتا) بر روی کولیت القایی در مدل حیوانی موش

۲۰

دکتر معصومه فیروز امندی

۹۴/۸/۳۰

 

بررسی وضعیت فراوانی آللها A1-A2 ژن بتا کازئین در گاوهای شیری هلشتاین

۲۱

دکتر رقیه نوروزی

۹۴/۱۰/۳۰

 

بررسی فیلوژنتیک ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های استرونژیلوئیدس پاپیلوسوس با استفاده از ژن rRNA 18S با بکارگیری روش‌ SSCP. ا

۲۲

دکتر یاسر جعفری

۹۴/۱۱/۲۴

۳۱/‏۴/‏۹۶

تعیین شیوع آنتی بادی‌های ضد توکسوپلاسما گوندی در تک سمیان شمال‌غرب ایران

۲۳

دکتر عزت‌الله فتحی

۲۴/‏۱۱/‏۹۴‬

۱۸/‏۱۰/‏۹۵

بررسی مسیرهای سیگنالینگ مؤثر در استئوژنز سلول‌های بنیادی مزانشیمال رت در حضور سولفات روی و میدان الکترومغناطیسی

۲۴ دکتر عزت‌الله فتحی ۰۱/‏۱۰/‏۹۳‬ ۱۴/‏۶/‏۹۴ بررسی تأثیر ال-کارنیتین بر تمایز نوروژنیک، بیان نوروفیلامان نستین و برخی از فاکتورهای رشد عصبی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت
۲۵ دکتر سیامک کاظمی ۳۰/‏۱۰/‏۹۵‬ ۷/‏۱۱/‏۹۶ بررسی اثرات سولفات منیزیم بر رشد جنینی در جنین‌های دچار محدودیت رشد تجربی القا شده با جراحی در موش رت
۲۶ دکتر غلامرضا وفایی ۲۹/‏۳/‏۹۵   بررسی الگوی وابسته به سن بیان گیرنده‌های هیستامینی H در نواحی مختلف هیپوکامپ با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمی در موش‌های صحرایی
۲۷ دکتر معصومه مرادی ۱۴/‏۱۲/‏۹۵   ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی اثر عصاره هیدروالکلی بارهنگ کبیر بر آسیب ایسکمیک-پرفیوژن مجدد متعاقب چرخش بیضه در رت
۲۸ دکتر معصومه فیروز امندی ۱۴/‏۱۲/‏۹۵   بررسی ارتباط شاخص‌های بالینی و تولیدی گاوهای شیری با فراوانی آللها A1 و A2 ژن بتا کازئین به روش Allele-specific PCR. ا
۲۹ دکتر رقیه نوروزی ۳۱/‏۴/‏۹۶ ۳۱/‏۴/‏۹۶ بررسی فیلوژنتیک ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های استرونژپلوئیدس با استفاده از ژن eRNA18S با بکارگیری روش SSCP. ا
۳۰ دکتر منیره خردادمهر   ۳۱/‏۴/‏۹۶ بررسی مقایسه‌ای ضایعات پاتولوژیک بیماری کوکسیدیوز در بلدرچین ژاپنی بعد از استفاده از داروهای آمپرلیوم، سولفات کلوزاین و تولتورازوریل
۳۱ دکتر عزت‌الله فتحی ۲۳/‏۱۰/‏۹۵‬ ۱/‏۷/‏۹۶ جداسازی، شناسایی، تمایز و بررسی مولکولی مارکرهای سطح سلولی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از قلب و کبد در مدل حیوانی zebrafish ا
۳۲ دکتر شلاله موسوی   ۷/‏۱۱/‏۹۶ مطالعه اثر عصاره دانه انگور بر رشد و فاکتورهای بیوشیمیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
۳۳ دکتر عادل صابری وند ۱۹/‏۱۲/‏۹۶‬   اثر محافظتی ژل رویال در ترکیب با محافظت کننده های انجماد گلیسرول و دی متیل سولفوکسید در اسپرم قوچ رومانوف
۳۴ دکتر عزت الله فتحی ۱۵/‏۰۷/‏۹۶‬ ۲۲/‏۲/‏۹۷ رهیافت نقش و تاثیر سیتوکینها و فاکتورهای مترشحه از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بر رده سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن
۳۵ دکتر عزت الله فتحی ۳۰/‏۰۳/‏۹۷‬ ۱۶/‏۴/‏۹۸ نقش مسیر آپاتیوزی کاسپاز در تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر رده سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن
۳۶ دکتر ناصر حاجی پور ۱۴/‏۷/‏۹۷   مطالعه شیوع تخمهای توکسوکارا کتی، توکسوکارا کنیس، و توکساسکاریس لئونینا در مدفوع سگ و گربه های ولگرد در شمال غرب ایران
۳۷ دکتر فرزاد کتیرایی ۲۲/‏۱۰/‏۹۷ ۱۶/‏۴/‏۹۸ تایپینگ مولکولی استرینهای کاندیدا آلبیکنس جداشده از حیوانات به روش آنالیز پلی مورفیسم قطعات میکروستلایت
۳۸ دکتر حمید اکبری   ۱۴/‏۲/‏۹۸‬ تشخیص مولکولی موارد آلودگی به آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم در اسبهای بومی شمال غرب ایران
۳۹ دکتر ناصر حاجی پور ۱۱/‏۸/‏۹۸‬ ۱۴/‏۴/‏۹۹ مطالعه انگلهای داخلی و خارجی خرگوشهای نیوزلندی شمالغرب ایران
۴۰ دکتر عزت اله فتحی   ۲۲/‏۶/‏۹۹ نقش مسیرهای سیگنالینگ GSK3-beta و ERK1/2 در بیان کاسپازهای 8 و 9 در رده سلولی لوسمی لنفوئیدی حاد به دنبال هم کشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت
۴۱ دکتر فریدون رضازاده   ۲۲/‏۶/‏۹۹ مطالعه بالینی و مولکولی مایکوپلاسماهای هموتروفیک جدا شده در خون اسبهای به ظاهر سالم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در اطراف تبریز