طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید:۴۲۶۷

 

 

فهرست طرح‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

ردیف

مجری طرح

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

عنوان طرح

۱

دکتر کتایون نفوذی

۹۰/۱/۳۰

۹۲/۱۰/۱۵

مطالعه اثرات ضدالتهابی و تقویت کنندگی ایمنی امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان

۲

دکتر رزاق محمودی

۹۰/۴/۱۵

۹۱/۶/۲۵

مقایسه میزان آفلاتوکسین تام، M1 وزرالنون در سرم، شیر و گوشت گاومیش‌های کشتاری

۳

دکتر عزت‌الله فتحی

۹۰/۱۰/۷

۹۱/۶/۱۵

بررسی تغییرات پروتئین‌های فاز حاد در بیماری کتوز و جفت ماندگی طی دوره پس از زایش و ارزیابی آنها به عنوان شاخص‌های تشخیص درمانگاهی در گاوهای شیری

۴

دکتر پریسا شهبازی

۹۰/۱۰/۲۱

۹۳/۶/۱

بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پارووم در ماهیان آکواریومی آب شیرین به روش Nested PCR. ا

۵ دکتر حسن صدری ۳۰/‏۰۲/‏۹۱‬   اثرات مکمل لوسین، روی و کروم بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون و حساسیت انسولینی در موش‌های مبتلا به دیابت نوع ۲

۶

دکتر غلامرضا حمیدیان

۹۱/۷/۱۷

شهریور ۹۳

بررسی اثر اسانس گیاه پنج انگشت بر ساختار بافت شناسی، استریولوژی و شاخص آپوپتوتیک بخش قشری غده فوق کلیوی موش سوری ماده.

۷

دکتر عماد خلیل‌زاده

۹۱/۱۱/۳۰

۹۳/۶/۱۵

بررسی نقش هسته هانبولای جانبی مغز و تداخل آن با سیستم اپیوئیدی هسته راف فوقانی در درک مرکزی درد تریژمینال و حرارتی حاد در موش‌های صحرایی.

۸

دکتر رضا اسدپور

۰۹/‏۰۲/‏۹۲‬

۹۴/۸/۱۰

اثرات مکمل کروم، ویتامین E و روغن ماهی بر روی عملکرد تولیدمثلی و متابولیکی حوالی زایمان در گاوهای شیری هلشتاین

۱۰

دکتر داوود کیانی فرد

۹۲/۱۰/۲

۹۴/۱۱/۲۴

بررسی اثرات حفاظت کننده عصاره هیدروالکی برگ به، بر ساختمان بافت‌شناسی بیضه و ارزیابی شاخص‌های میکروسکوپی اسپرماتوژنز متعاقب ایجاد دیابت تجربی در موش‌های صحرایی بالغ

۱۱

دکتر عزت‌الله فتحی

۱۵/‏۰۱/‏۹۳‬

۲۰/‏۱۰/‏۹۳

بررسی تأثیر میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین ( ELF-EMFs ) بر میزان بیان ژن تلومراز ترانس کریپتاز معکوس رت در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت ( TERT ) در حضور سولفات روی

۱۲

دکتر محمدصادق مددی

۳۰/‏۰۴/‏۹۳‬

 

سازگاری تکثیر ویروس نیوکاسل در کشتهای سلولی

 

۱۳

دکتر سحر نوری

۹۳/۴/۳۰

 

شناسایی مولکولی ژن‌های گروه ۱افلاکس تتراسایکلین در ای کولای های جداشده از منابع انسانی و طیور

۱۴

دکتر منیره خردادمهر

۹۳/۴/۳۰

۹۴/۳/۳۱

بررسی آثار مسمومیت ناشی از برگ و گلبرگ گیاه خرزهره ( Nerium oleander ) در موش BALB/c و موش صحرایی ویستار (بررسی بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک)

۱۵

دکتر عباس ایمانی

۹۳/۹/۳

 

مطالعه می‌دانی شیوع سرمی فاسیولوزیس ناشی از فاسیولا هپاتیکا در گوسفندان، به روش تست الایزای غیرمستقیم برای تعیین الگوی شیوع و پراکنش جغرافیایی بیماری و شناسایی عوامل خطر مؤثر در استان آذربایجان شرقی

۱۶

دکتر قاسم اکبری

۹۳/۹/۳

 

مطالعه ساختار آناتومیکی و بافت‌شناسی غدد ضمیمه جنسی نر سنجاب ایرانی

۱۷

دکتر ذوالفقار رجبی

۱۷/‏۰۹/‏۹۳‬

 

ارزیابی بی خطری و پایداری دو واکسن تری والان سونیکه و حرارت دیده کلی باسیلوز طیور

۱۸

دکتر مرضیه حجازی

۹۴/۷/۶

۲۹/‏۳/‏۹۵

اندازه گیری باقیمانده نیتریت در انواع فرآورده‌های گوشتی عرضه‌شده در تبریز به روش اسپکتروفتومتریک

۱۹

دکتر محسن حنیفه

۰۸/‏۰۳/‏۹۱‬

۹۳/۱۲/۱۱

بررسی اثرات درمانی عصاره گیاه چله داغی (ارموستاکیس لاسینیاتا) بر روی کولیت القایی در مدل حیوانی موش

۲۰

دکتر معصومه فیروز امندی

۹۴/۸/۳۰

 

بررسی وضعیت فراوانی آللها A1-A2 ژن بتا کازئین در گاوهای شیری هلشتاین

۲۱

دکتر رقیه نوروزی

۹۴/۱۰/۳۰

 

بررسی فیلوژنتیک ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های استرونژیلوئیدس پاپیلوسوس با استفاده از ژن rRNA 18S با بکارگیری روش‌ SSCP. ا

۲۲

دکتر یاسر جعفری

۹۴/۱۱/۲۴

۳۱/‏۴/‏۹۶

تعیین شیوع آنتی بادی‌های ضد توکسوپلاسما گوندی در تک سمیان شمال‌غرب ایران

۲۳

دکتر عزت‌الله فتحی

۲۴/‏۱۱/‏۹۴‬

۱۸/‏۱۰/‏۹۵

بررسی مسیرهای سیگنالینگ مؤثر در استئوژنز سلول‌های بنیادی مزانشیمال رت در حضور سولفات روی و میدان الکترومغناطیسی

۲۴ دکتر عزت‌الله فتحی ۰۱/‏۱۰/‏۹۳‬ ۱۴/‏۶/‏۹۴ بررسی تأثیر ال-کارنیتین بر تمایز نوروژنیک، بیان نوروفیلامان نستین و برخی از فاکتورهای رشد عصبی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت
۲۵ دکتر سیامک کاظمی ۳۰/‏۱۰/‏۹۵‬ ۷/‏۱۱/‏۹۶ بررسی اثرات سولفات منیزیم بر رشد جنینی در جنین‌های دچار محدودیت رشد تجربی القا شده با جراحی در موش رت
۲۶ دکتر غلامرضا وفایی ۲۹/‏۳/‏۹۵   بررسی الگوی وابسته به سن بیان گیرنده‌های هیستامینی H در نواحی مختلف هیپوکامپ با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمی در موش‌های صحرایی
۲۷ دکتر معصومه مرادی ۱۴/‏۱۲/‏۹۵   ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی اثر عصاره هیدروالکلی بارهنگ کبیر بر آسیب ایسکمیک-پرفیوژن مجدد متعاقب چرخش بیضه در رت
۲۸ دکتر معصومه فیروز امندی ۱۴/‏۱۲/‏۹۵   بررسی ارتباط شاخص‌های بالینی و تولیدی گاوهای شیری با فراوانی آللها A1 و A2 ژن بتا کازئین به روش Allele-specific PCR. ا
۲۹ دکتر رقیه نوروزی ۳۱/‏۴/‏۹۶ ۳۱/‏۴/‏۹۶ بررسی فیلوژنتیک ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های استرونژپلوئیدس با استفاده از ژن eRNA18S با بکارگیری روش SSCP. ا
۳۰ دکتر منیره خردادمهر   ۳۱/‏۴/‏۹۶ بررسی مقایسه‌ای ضایعات پاتولوژیک بیماری کوکسیدیوز در بلدرچین ژاپنی بعد از استفاده از داروهای آمپرلیوم، سولفات کلوزاین و تولتورازوریل
۳۱ دکتر عزت‌الله فتحی ۲۳/‏۱۰/‏۹۵‬ ۱/‏۷/‏۹۶ جداسازی، شناسایی، تمایز و بررسی مولکولی مارکرهای سطح سلولی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از قلب و کبد در مدل حیوانی zebrafish ا
۳۲ دکتر شلاله موسوی   ۷/‏۱۱/‏۹۶ مطالعه اثر عصاره دانه انگور بر رشد و فاکتورهای بیوشیمیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
۳۳ دکتر عادل صابری وند ۱۹/‏۱۲/‏۹۶‬   اثر محافظتی ژل رویال در ترکیب با محافظت کننده های انجماد گلیسرول و دی متیل سولفوکسید در اسپرم قوچ رومانوف
۳۴ دکتر عزت الله فتحی ۱۵/‏۰۷/‏۹۶‬ ۲۲/‏۲/‏۹۷ رهیافت نقش و تاثیر سیتوکینها و فاکتورهای مترشحه از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بر رده سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن
۳۵ دکتر عزت الله فتحی ۳۰/‏۰۳/‏۹۷‬ ۱۶/‏۴/‏۹۸ نقش مسیر آپاتیوزی کاسپاز در تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر رده سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن
۳۶ دکتر ناصر حاجی پور ۱۴/‏۷/‏۹۷   مطالعه شیوع تخمهای توکسوکارا کتی، توکسوکارا کنیس، و توکساسکاریس لئونینا در مدفوع سگ و گربه های ولگرد در شمال غرب ایران
۳۷ دکتر فرزاد کتیرایی ۲۲/‏۱۰/‏۹۷ ۱۶/‏۴/‏۹۸ تایپینگ مولکولی استرینهای کاندیدا آلبیکنس جداشده از حیوانات به روش آنالیز پلی مورفیسم قطعات میکروستلایت
۳۸ دکتر حمید اکبری   ۱۴/‏۲/‏۹۸‬ تشخیص مولکولی موارد آلودگی به آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم در اسبهای بومی شمال غرب ایران
۳۹ دکتر ناصر حاجی پور ۱۱/‏۸/‏۹۸‬ ۱۴/‏۴/‏۹۹ مطالعه انگلهای داخلی و خارجی خرگوشهای نیوزلندی شمالغرب ایران
۴۰ دکتر عزت اله فتحی   ۲۲/‏۶/‏۹۹ نقش مسیرهای سیگنالینگ GSK3-beta و ERK1/2 در بیان کاسپازهای 8 و 9 در رده سلولی لوسمی لنفوئیدی حاد به دنبال هم کشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت
۴۱ دکتر فریدون رضازاده   ۲۲/‏۶/‏۹۹ مطالعه بالینی و مولکولی مایکوپلاسماهای هموتروفیک جدا شده در خون اسبهای به ظاهر سالم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در اطراف تبریز