طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۰۱۴

فعالیت‌های پژوهشی در دانشکده دامپزشکی به طرق زیر قابل انجام است:

  1. پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری عمومی
  2. طرح‌های پژوهشی مصوب دانشگاه
  3. پروژه‌های کارشناسی
  4. انجام امور پژوهشی از طریق گرنت پژوهشی اختصاص یافته به استادان

 

فهرست طرح‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

ردیف

مجری طرح

گروه آموزشی

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

عنوان طرح

۱

دکتر کتایون نفوذی

پاتوبیولوژی

۹۰/۱/۳۰

۹۲/۱۰/۱۵

مطالعه اثرات ضدالتهابی و تقویت کنندگی ایمنی امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان

۲

دکتر رزاق محمودی

بهداشت مواد غذایی و آبزیان

۹۰/۴/۱۵

۹۱/۶/۲۵

مقایسه میزان آفلاتوکسین تام، M1 وزرالنون در سرم، شیر و گوشت گاومیش‌های کشتاری

۳

دکتر عزت‌الله فتحی

علوم درمانگاهی

۹۰/۱۰/۷

۹۱/۶/۱۵

بررسی تغییرات پروتئین‌های فاز حاد در بیماری کتوز و جفت ماندگی طی دوره پس از زایش و ارزیابی آنها به عنوان شاخص‌های تشخیص درمانگاهی در گاوهای شیری

۴

دکتر پریسا شهبازی

پاتوبیولوژی

۹۰/۱۰/۲۱

۹۳/۶/۱

بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پارووم در ماهیان آکواریومی آب شیرین به روش Nested PCR. ا

۵ دکتر حسن صدری علوم درمانگاهی ۳۰/‏۰۲/‏۹۱‬   اثرات مکمل لوسین، روی و کروم بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون و حساسیت انسولینی در موش‌های مبتلا به دیابت نوع ۲

۶

دکتر غلامرضا حمیدیان

علوم پایه

۹۱/۷/۱۷

شهریور ۹۳

بررسی اثر اسانس گیاه پنج انگشت بر ساختار بافت شناسی، استریولوژی و شاخص آپوپتوتیک بخش قشری غده فوق کلیوی موش سوری ماده.

۷

دکتر عماد خلیل‌زاده

علوم پایه

۹۱/۱۱/۳۰

۹۳/۶/۱۵

بررسی نقش هسته هانبولای جانبی مغز و تداخل آن با سیستم اپیوئیدی هسته راف فوقانی در درک مرکزی درد تریژمینال و حرارتی حاد در موش‌های صحرایی.

۸

دکتر رضا اسدپور

علوم درمانگاهی

۰۹/‏۰۲/‏۹۲‬

۹۴/۸/۱۰

اثرات مکمل کروم، ویتامین E و روغن ماهی بر روی عملکرد تولیدمثلی و متابولیکی حوالی زایمان در گاوهای شیری هلشتاین

۱۰

دکتر داوود کیانی فرد

علوم پایه

۹۲/۱۰/۲

۹۴/۱۱/۲۴

بررسی اثرات حفاظت کننده عصاره هیدروالکی برگ به، بر ساختمان بافت‌شناسی بیضه و ارزیابی شاخص‌های میکروسکوپی اسپرماتوژنز متعاقب ایجاد دیابت تجربی در موش‌های صحرایی بالغ

۱۱

دکتر عزت‌الله فتحی

علوم درمانگاهی

۱۵/‏۰۱/‏۹۳‬

۲۰/‏۱۰/‏۹۳

بررسی تأثیر میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین ( ELF-EMFs ) بر میزان بیان ژن تلومراز ترانس کریپتاز معکوس رت در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت ( TERT ) در حضور سولفات روی

۱۲

دکتر محمدصادق مددی

علوم درمانگاهی

۳۰/‏۰۴/‏۹۳‬

 

سازگاری تکثیر ویروس نیوکاسل در کشتهای سلولی

 

۱۳

دکتر سحر نوری

پاتوبیولوژی

۹۳/۴/۳۰

 

شناسایی مولکولی ژن‌های گروه ۱افلاکس تتراسایکلین در ای کولای های جداشده از منابع انسانی و طیور

۱۴

دکتر منیره خردادمهر

پاتوبیولوژی

۹۳/۴/۳۰

۹۴/۳/۳۱

بررسی آثار مسمومیت ناشی از برگ و گلبرگ گیاه خرزهره ( Nerium oleander ) در موش BALB/c و موش صحرایی ویستار (بررسی بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک)

۱۵

دکتر عباس ایمانی

پاتوبیولوژی

۹۳/۹/۳

 

مطالعه می‌دانی شیوع سرمی فاسیولوزیس ناشی از فاسیولا هپاتیکا در گوسفندان، به روش تست الایزای غیرمستقیم برای تعیین الگوی شیوع و پراکنش جغرافیایی بیماری و شناسایی عوامل خطر مؤثر در استان آذربایجان شرقی

۱۶

دکتر قاسم اکبری

علوم پایه

۹۳/۹/۳

 

مطالعه ساختار آناتومیکی و بافت‌شناسی غدد ضمیمه جنسی نر سنجاب ایرانی

۱۷

دکتر ذوالفقار رجبی

علوم درمانگاهی

۱۷/‏۰۹/‏۹۳‬

 

ارزیابی بی خطری و پایداری دو واکسن تری والان سونیکه و حرارت دیده کلی باسیلوز طیور

۱۸

دکتر مرضیه حجازی

علوم پایه

۹۴/۷/۶

۲۹/‏۳/‏۹۵

اندازه گیری باقیمانده نیتریت در انواع فرآورده‌های گوشتی عرضه‌شده در تبریز به روش اسپکتروفتومتریک

۱۹

دکتر محسن حنیفه

علوم درمانگاهی

۰۸/‏۰۳/‏۹۱‬

۹۳/۱۲/۱۱

بررسی اثرات درمانی عصاره گیاه چله داغی (ارموستاکیس لاسینیاتا) بر روی کولیت القایی در مدل حیوانی موش

۲۰

دکتر معصومه فیروز امندی

پاتوبیولوژی

۹۴/۸/۳۰

 

بررسی وضعیت فراوانی آللها A1-A2 ژن بتا کازئین در گاوهای شیری هلشتاین

۲۱

دکتر رقیه نوروزی

پاتوبیولوژی

۹۴/۱۰/۳۰

 

بررسی فیلوژنتیک ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های استرونژیلوئیدس پاپیلوسوس با استفاده از ژن rRNA 18S با بکارگیری روش‌ SSCP. ا

۲۲

دکتر یاسر جعفری

پاتوبیولوژی

۹۴/۱۱/۲۴

۳۱/‏۴/‏۹۶

تعیین شیوع آنتی بادی‌های ضد توکسوپلاسما گوندی در تک سمیان شمال‌غرب ایران

۲۳

دکتر عزت‌الله فتحی

علوم درمانگاهی

۲۴/‏۱۱/‏۹۴‬

۱۸/‏۱۰/‏۹۵

بررسی مسیرهای سیگنالینگ مؤثر در استئوژنز سلول‌های بنیادی مزانشیمال رت در حضور سولفات روی و میدان الکترومغناطیسی

۲۴ دکتر عزت‌الله فتحی علوم درمانگاهی ۰۱/‏۱۰/‏۹۳‬ ۱۴/‏۶/‏۹۴ بررسی تأثیر ال-کارنیتین بر تمایز نوروژنیک، بیان نوروفیلامان نستین و برخی از فاکتورهای رشد عصبی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت
۲۵ دکتر سیامک کاظمی علوم درمانگاهی ۳۰/‏۱۰/‏۹۵‬ ۷/‏۱۱/‏۹۶ بررسی اثرات سولفات منیزیم بر رشد جنینی در جنین‌های دچار محدودیت رشد تجربی القا شده با جراحی در موش رت
۲۶ دکتر غلامرضا وفایی علوم پایه ۲۹/‏۳/‏۹۵   بررسی الگوی وابسته به سن بیان گیرنده‌های هیستامینی H در نواحی مختلف هیپوکامپ با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمی در موش‌های صحرایی
۲۷ دکتر معصومه مرادی پاتوبیولوژی ۱۴/‏۱۲/‏۹۵   ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی اثر عصاره هیدروالکلی بارهنگ کبیر بر آسیب ایسکمیک-پرفیوژن مجدد متعاقب چرخش بیضه در رت
۲۸ دکتر معصومه فیروز امندی پاتوبیولوژی ۱۴/‏۱۲/‏۹۵   بررسی ارتباط شاخص‌های بالینی و تولیدی گاوهای شیری با فراوانی آللها A1 و A2 ژن بتا کازئین به روش Allele-specific PCR. ا
۲۹ دکتر رقیه نوروزی پاتوبیولوژی ۳۱/‏۴/‏۹۶ ۳۱/‏۴/‏۹۶ بررسی فیلوژنتیک ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های استرونژپلوئیدس با استفاده از ژن eRNA18S با بکارگیری روش SSCP. ا
۳۰ دکتر منیره خردادمهر پاتوبیولوژی   ۳۱/‏۴/‏۹۶ بررسی مقایسه‌ای ضایعات پاتولوژیک بیماری کوکسیدیوز در بلدرچین ژاپنی بعد از استفاده از داروهای آمپرلیوم، سولفات کلوزاین و تولتورازوریل
۳۱ دکتر عزت‌الله فتحی علوم درمانگاهی ۲۳/‏۱۰/‏۹۵‬ ۱/‏۷/‏۹۶ جداسازی، شناسایی، تمایز و بررسی مولکولی مارکرهای سطح سلولی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از قلب و کبد در مدل حیوانی zebrafish ا
۳۲ دکتر شلاله موسوی بهداشت مواد غذایی و آبزیان   ۷/‏۱۱/‏۹۶ مطالعه اثر عصاره دانه انگور بر رشد و فاکتورهای بیوشیمیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
۳۳ دکتر عادل صابری وند علوم درمانگاهی ۱۹/‏۱۲/‏۹۶‬   اثر محافظتی ژل رویال در ترکیب با محافظت کننده های انجماد گلیسرول و دی متیل سولفوکسید در اسپرم قوچ رومانوف
۳۴ دکتر عزت الله فتحی علوم درمانگاهی ۱۵/‏۰۷/‏۹۶‬ ۲۲/‏۲/‏۹۷ رهیافت نقش و تاثیر سیتوکینها و فاکتورهای مترشحه از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بر رده سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن
۳۵ دکتر عزت الله فتحی علوم درمانگاهی ۳۰/‏۰۳/‏۹۷‬ ۱۶/‏۴/‏۹۸ نقش مسیر آپاتیوزی کاسپاز در تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر رده سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن
۳۶ دکتر ناصر حاجی پور بهداشت مواد غذایی و آبزیان ۱۴/‏۷/‏۹۷   مطالعه شیوع تخمهای توکسوکارا کتی، توکسوکارا کنیس، و توکساسکاریس لئونینا در مدفوع سگ و گربه های ولگرد در شمال غرب ایران
۳۷ دکتر فرزاد کتیرایی پاتوبیولوژی ۲۲/‏۱۰/‏۹۷ ۱۶/‏۴/‏۹۸ تایپینگ مولکولی استرینهای کاندیدا آلبیکنس جداشده از حیوانات به روش آنالیز پلی مورفیسم قطعات میکروستلایت
۳۸ دکتر حمید اکبری علوم درمانگاهی   ۱۴/‏۲/‏۹۸‬ تشخیص مولکولی موارد آلودگی به آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم در اسبهای بومی شمال غرب ایران
۳۹ دکتر ناصر حاجی پور بهداشت مواد غذایی و آبزیان ۱۱/‏۸/‏۹۸‬   مطالعه انگلهای داخلی و خارجی خرگوشهای نیوزلندی شمالغرب ایران