کمیته ارتباط با صنعت و مالکیت فکری

تعداد بازدید:۳۰۹

گروه ارتباط با صنعت، مالکیت فکری و ارتباط با صنعت بعنوان بخشی از معاونت پژوهش و فناوری در راستای اهداف و مأموریت­ های تعریف شده از طرف دانشگاه، با اعضای هیأت علمی، دانشجویان و اهالی صنعت و جامعه تعامل و همکاری ایجاد و ضمن انجام امور مربوط به حوزه فعالیت خود برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری های راهبردی را جهت رسیدن دانشگاه تبریز به تراز دانشگاه ­های نسل سوم و دانشگاه های کارآفرین دنبال می­کند.

این گروه در چهار حوزه ارتباط با صنعت و جامعه، مالکیت فکری، کارآفرینی و کارآموزی و بازدیدهای دانشجوئی فعالیت می­نماید.