کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۷۶۶۸

 

ردیف   نام   سمت   شماره تماس   ------
۱   غلامرضا روزرام   مسئول دفتر ریاست  

مستقیم :۰۴۱۳۶۳۷۹۸۲۸

داخلی : ۲۲۱ - ۲۲۰ 

 
۲   محمد رضا تارویردی دخت   مسئول امور اداری   ۲۳۴  
۳   احد میرزاخانلو   کارپرداز   ۲۳۴  
۴   صمد ابراهیمیان   مسئول انفورماتیک   ۲۱۹  
۵   خانم جعفر زاده   مدیر امورآموزشی   ۲۶۷  
۶   خانم شیخ زاده   کارشناس خدمات آموزشی   ۲۶۵  
۷   خانم وکیلی   کارشناس تحصیلات تکمیلی   ۲۶۴  
۸   ارشک امیری   کارشناس امور پژوهشی   ۲۴۷  
    خانم جهانبان   کتابخانه   ۳۰۳    
۹   محمد رضایی   کتابدار   ۳۰۴  
۱۰   غلامرضا روزرام   مسئول بایگانی   ۲۸۱  
۱۱   بلال حسن زاده   کارشناس آزمایشگاه   ۳۰۵  
۱۲   کاظم مفتونی   کارشناس آزمایشگاه   ۲۱۷  
۱۳   محمد بیک محمدی   کارشناس آزمایشگاه   ۲۴۰  
۱۴   علی حقی   کارشناس آزمایشگاه   ۲۱۸  
۱۵   محمد رضا اسدی   کارشناس آزمایشگاه   ۲۵۲    
۱۶   رضا عظیم آذری   کارشناس آزمایشگاه   ۲۵۱  
۱۷   مهدی عباسی   کارشناس آزمایشگاه   ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۰  
۱۸   ولی مطلبی   کارشناس آزمایشگاه   ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۰  
۱۹   اباذر صادقی   مسئول سایت خلعت پوشان   ۰۴۱۳۶۳۷۲۸۸۶  
۲۰   محمدصادق عبداللهی   پشتیبانی   -  
۲۱   جلیل احمدی آذر   پشتیبانی   -  
۲۲   مسلم میرزایی   پشتیبانی   -  
۲۳   مهدی رضاخانی   پشتیبانی   -  
۲۴   حسن خانزاده   پشتیبانی   -