کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۹۱۷۰

 

ردیف   نام   سمت   شماره تماس  
۱   احسان اسکندری   مسئول دفتر ریاست  

مستقیم :۰۴۱۳۶۳۷۹۸۲۸

داخلی : ۲۲۱ - ۲۲۰ 

 
۲   میرداود اوجاقی    رئیس خدمات اداری ومالی    ۲۸۵  
۳   محمد رضا تارویردی دخت   متصدی خدمات اداری   ۲۳۴  
۴       کارپرداز   ۲۳۴  
۵   صمد ابراهیمیان   مسئول انفورماتیک   ۲۱۹  
۶   خانم جعفر زاده   رئیس اداره امورآموزشی   ۲۶۷  
۷   خانم شیخ زاده   کارشناس خدمات آموزشی   ۲۶۵  
۸   محمد رضائی   کارشناس تحصیلات تکمیلی   ۲۶۴  
۹   ارشک امیری   کارشناس امور پژوهشی   ۲۴۷  
۱۰   خانم جهانبان   کارشناس کتابخانه   ۳۰۳  
۱۱   غلامرضا روزرام   نامه رسان و بایگان   ۲۸۱  
۱۲   بلال حسن زاده   کارشناس آزمایشگاه   ۲۴۸  
۱۳   کاظم مفتونی   کارشناس آزمایشگاه   ۲۱۷  
۱۴   محمد بیک محمدی   کارشناس آزمایشگاه   ۲۴۰  
۱۵   علی حقی   کارشناس آزمایشگاه   ۲۱۸  
۱۶   محمد رضا اسدی   کارشناس آزمایشگاه   ۲۵۲  
۱۷   رضا عظیم آذری   کارشناس آزمایشگاه   ۲۵۱  
۱۸   بهزاد قربانزاده   کارشناس آزمایشگاه   ۳۰۵  
۱۹   حسین خراسانی   کارشناس آزمایشگاه      
۲۰   مهدی عباسی   کارشناس آزمایشگاه   ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۰  
۲۱   ولی مطلبی   کارشناس آزمایشگاه   ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۰  
۲۲   اباذر صادقی   مسئول سایت خلعت پوشان   ۰۴۱۳۶۳۷۲۸۸۶  
۲۳   محمدصادق عبداللهی   پشتیبانی   -  
۲۴   جلیل احمدی آذر   پشتیبانی   -  
۲۵   مسلم میرزایی   پشتیبانی   -  
۲۶   مهدی رضاخانی   پشتیبانی   -  
۲۷   حسن خانزاده   پشتیبانی   -