معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۱۹۹۶۸
معرفی دانشکده

 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۶۷ به صورت آموزشکده دامپزشکی تأسیس گردید و با پذیرش دانشجو در پایه کاردانی دامپزشکی آغاز به کار کرد. این آموزشکده با گسترش کمی و کیفی، به پذیرش دانشجو در پایه های کارشناسی (از سال ۱۳۷۵) و دکتری عمومی دامپزشکی (از سال ۱۳۸۴) پرداخته و تبدیل به دانشکده شد. با دریافت مجوز قطعی ایجاد رشته فناوری‌های تولیدمثل در دامپزشکی در پایه دکتری PhD از سوی شورای گسترش آموزش عالی، این دانشکده از سال ۱۳۹۶ در این رشته دانشجو میپذیرد. هم اکنون این دانشکده همه ساله از طریق آزمون سراسری در پایه های زیر دانشجو می‌پذیرد:

 • دکتری فناوری‌های تولیدمثل در دامپزشکی ( PhD
 • دکتری عمومی دامپزشکی ( DVM
 • کارشناسی‌ارشد بافت شناسی دامپزشکی،
 • کارشناسی‌ارشد انگل شناسی دامپزشکی،
 • کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی،
 • کارشناسی‌ارشد باکتری شناسی،
 • کارشناسی‌ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،
 • کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت،
 • کارشناسی بهداشت مواد غذایی،
 • کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی،
 • کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

هم اکنون شمار دانشجویان دانشکده نزدیک به ۵۰۰ نفر است که از این شمار ۱۸۰ نفر در پایه دکتری عمومی و بقیه در پایه های کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند. شمار اعضای هیأت علمی دانشکده ۴۵ نفر است که از این میان ۵ نفر استاد، ۲۵ نفر دانشیار، ۴۱ نفر استادیار و ۱ نفر مربی هستند.

نشانی: تبریز، بلوار شهدای غواص، روبروی شهرک خاوران، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱