معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۲۱۷۷۹
معرفی دانشکده

معرفی دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در سال 1366 بصورت آموزشکده تآسیس گردید و با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. این دانشکده با گسترش کمی و کیفی خود به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی (از سال 1375) و دکتری عمومی دامپزشکی (ازسال 1384) آغاز کرده و تبدیل به دانشکده شد.

دانشکده دامپزشکی علاوه بر پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف از جمله دکتری عمومی دامپزشکی، دکتری تخصصی فناوری تولید مثل در دامپزشکی، کارشناسی ارشد در رشته های بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، بیوشیمی بالینی، باکتری شناسی دامپزشکی، انگل شناسی دامپزشکی، بافت شناسی دامپزشکی و در مقطع کارشناسی در رشته های بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی پیوسته و ناپیوسته به تربیت نیروی انسانی متخصص اهتمام دارد.

گروه های آموزشی دانشکده:

 1. گروه آموزشی علوم پایه
 2. گروه آموزشی پاتوبیولوژی
 3. گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان
 4. گروه آموزشی علوم درمانگاهی

امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده:

 1. آزمایشگاه فیزیولوژی وحیوانات آزمایشگاهی
 2. آزمایشگاه فارماکولوژی و سم شناسی
 3. آزمایشگاه بیوشیمی
 4. آزمایشگاه بافت شناسی و جنین شناسی
 5. سالن آناتومی
 6. آزمایشگاه باکتری شناسی
 7. آزمایشگاه ویروس و ایمنی شناسی
 8. آزمایشگاه قارچ شناسی
 9. آزمایشگاه انگل شناسی
 10. آزمایشگاه آسیب شناسی
 11. آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی
 12. آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
 13. آزمایشگاه آبزیان
 14. آزمایشگاه تجزیه خوراک دام و کلینیکال پاتولوژی
 15. آزمایشگاه مرکزی
 16. آزمایشگاه تحقیقات طیور
 17. آزمایشگاه IVF
 18. سالن جراحی
 19. سالن مامایی
 20. سالن داخلی دامهای بزرگ
 21. سالن رادیولوژی
 22. سالن کالبدگشایی
 23. سالن پرورش حیوانات آزمایشگاهی

رشته های دانشکده :

 

رشته

مقطع

BSC

MSC

DVM

PhD

دکتری عمومی دامپزشکی

ü

دکتری تخصصی فناوری های تولید مثل دامپزشکی

ü

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

ü

بیوشیمی بالینی

ü

باکتری شناسی دامپزشکی

ü

انگل شناسی دامپزشکی

ü

بافت شناسی دامپزشکی

ü

بهداشت مواد غذایی

ü

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(پیوسته)

ü