فرمهای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۴۸۸۱

 

فرمت پایان نامه

مراحل دفاع

مراحل پس از دفاع

نحوه صحافی پایان نامه و تسویه حساب فارغ التحصیلان (کارشناسی ارشد و دکترای عمومی)

کار برگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل وخارج از کشور دانشجویان دکتری تخصصی

فرم‌های لازم برای پروژه کارشناسی :

درخواست استاد راهنما (کارشناسی)

پیشنهاد پروژه (کارشناسی)

 


فرم‌های لازم برای تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه دکتری عمومی و کارشناسی ارشد:

درخواست استاد راهنما

پیشنهاد موضوع پایان‌نامه دکتری عمومی وکارشناسی ارشد

درخواست تحویل پروپوزال

درخواست مجوز دفاع کتری عمومی وکارشناسی ارشد

فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از پایان­ نامه دکتری عمومی و کارشناسی­ ارشد

فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از پایان نامه دکتری عمومی و کارشناسی ارشد

تعهد اصالت پایان نامه

فرم تکمیل اصلاحات پایان نامه

فرم تحویل پایاننامه به اساتید راهنما و ومشاور


فرم‌های لازم برای تصویب پروپوزال و دفاع از رساله دکتری تخصصی:

پیشنهاد موضوع رساله

پروپوزال تشریحی

درخواست مجوز دفاع دکتری

فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از رساله دکتری

فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از رساله دکتری

تعهد اصالت رساله

فرم تکمیل اصلاحات رساله

فرم درخواست آزمون امتحان جامع دانشجویان دکتری

فرم ابلاغ نتیجه امتحان جامع

فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی  PhD