فرمهای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۶۸۰۶

مراحل ارائه و ثبت پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای عمومی دامپزشکی

فرمت پایان نامه

فلوچارت مراحل تدوین و تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه

مراحل دفاع دکتری عمومی و کارشناسی ارشد

مراحل تکمیل دفاع

نحوه صحافی پایان نامه و تسویه حساب فارغ التحصیلان (کارشناسی ارشد و دکترای عمومی)

کار برگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل وخارج از کشور دانشجویان دکتری تخصصی

فرم‌های لازم برای پروژه کارشناسی :

درخواست استاد راهنما (کارشناسی)

پیشنهاد پروژه (کارشناسی)

 


فرم‌های لازم برای تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه دکتری عمومی و کارشناسی ارشد:

درخواست استاد راهنما

پیشنهاد موضوع پایان‌نامه دکتری عمومی وکارشناسی ارشد

درخواست تحویل پروپوزال

درخواست مجوز دفاع دکتری عمومی وکارشناسی ارشد

فرم مجوز دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری عمومی دامپزشکی

فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از پایان­ نامه دکتری عمومی و کارشناسی­ ارشد

فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از پایان نامه دکتری عمومی و کارشناسی ارشد

فرم تعهد اصالت پایان نامه دکتری عمومی و کارشناسی ارشد

فرم تکمیل اصلاحات پایان نامه

فرم تحویل پایاننامه به اساتید راهنما و ومشاور

فرم گزارش پیشرفت تحصیلی


فرم‌های لازم برای تصویب پروپوزال و دفاع از رساله دکتری تخصصی:

پیشنهاد موضوع رساله

پروپوزال تشریحی

درخواست مجوز دفاع دکتری

فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از رساله دکتری

فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از رساله دکتری

فرم تعهد اصالت رساله دکتری 

فرم تکمیل اصلاحات رساله

فرم درخواست آزمون امتحان جامع دانشجویان دکتری

فرم ابلاغ نتیجه امتحان جامع

فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی  PhD