معاون پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۵۴۹۶

دکتر عزت اله فتحی

استاد کلینیکال پاتولوژی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی


تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۳۴