معاون پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۹۵۰۴

خانم دکتر منیره خردادمهر

رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی

مرتبه علمی: دانشیار 

 


شماره تماس :04136376328

داخلی : 282