معاون پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۳۹۴۷

دکتر عماد خلیل‌زاده

استادیار فیزیولوژی دامپزشکی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی


تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۳۴