دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برگزاری امتحان دروس آشنایی با دفاع مقدس و کارآفرینی در مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۹۶‬ با یک ساعت تاخیر (ساعت ۱۱:۳۰) برگزار خواهد شد.

 

برنامه امتحانی دروس فارسی عمومی و ترکی آذری در نیمسال دوم

برنامه امتحانی دروس معارف در نیمسال دوم

 

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

دکترای عمومی دامپزشکی (۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵)

کارشناسی ارشد (بیوشیمی، بهداشت موادغذایی، بافت شناسی، انگل شناسی)

کارشناسی (بازرسی گوشت ۹۳، ۹۴، ۹۵؛ علوم آزمایشگاهی ۹۴، ۹۵)