بخش رادیولوژی

تعداد بازدید:۳۲۶۷

 

بخش رادیولوژی دانشکده دامپزشکی در امورآموزشی و ارائه خدمات به صاحبان دامها فعالیت دارد. هدف از آموزش رادیولوژی آشنا نمودن دانشجویان به فن رادیولوژی و تفسیر رادیوگرافی به منظور تشخیص بیماریها در دامپزشکی است.

 

امکانات بخش:

  • دستگاه رادیولوژی پرتابل
  • دستگاه رادیولوژی موبایل
  • دستگاه اولتراسونوگرافی

 

واحدهای ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی:

  • رادیولوژی دامپزشکی (۲ واحد)