بخش تغذیه دام

تعداد بازدید:۳۷۷۳

 

بخش تغذیه دام گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی در امور آموزشی و پژوهشی مرتبط با علوم تغذیه دام فعالیت دارد. فعالیتهای پژوهشی این بخش در زمینه های تغذیه و متابولیسم در دامهای اهلی، تغییرات متابولیکی و هورمونی دامها در پاسخ به مواد مغذی و اثر متقابل تغذیه و بیان ژن میباشد.

دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی:

  • اصول تغذیه دام (۴ واحد)
  • تغذیه اختصاصی دام (۱ واحد)
  • بهداشت و پرورش دام (۴ واحد)

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی:

  • اصول تجزیه خوراک دام و طیور (۱ واحد)
  • کارآموزی تجزیه خوراک دام و طیور (۲ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر حسن صدری