بخش بهداشت و بیماریهای طیور

تعداد بازدید:۴۲۳۲

 

در بخش بهداشت و بیماریهای طیور، دانشجویان مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با گذراندن واحدهای مختلف نظری و عملی با مدیریت و بهداشت طیور، بیماریهای طیور و راههای پیشگیری و درمان آنها آشنا میشوند.

 

دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی:

  • بیماریهای طیور (۲ واحد)
  • عملیات درمانگاهی بیماریهای طیور (۲ واحد)
  • بهداشت و پرورش طیور (۳ واحد)
  • تغذیه اختصاصی طیور (۱ واحد)
  • کارورزی بیماریهای طیور ۱ (۱ واحد)
  • کارورزی بیماریهای طیور ۲ (۱ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر ذوالفقار رجبی 
  2. دکتر محمدصادق مددی