اطلاعیه ها

شیوه نامه آزمون جامع/file/download/news/1626380019-.pdf

کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی
کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی

کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی

تمدید مهلت ارسال مقالات تا ۲۰ بهمن ۹۹ کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۹۹ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به صورت وبینار برگزار می گردد.

ادامه مطلب