اخبار - آرشیو

حضور در جمع پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان

حضور دکتر عزت الله فتحی در جمع پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان

دکتر عزت اله فتحی استاد کلینیکال پاتولوژی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی در جمع پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در حوزه های مختلف موضوعی علوم در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت.

ادامه مطلب