اخبار تصویری

کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی
کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی

کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی

تمدید مهلت ارسال مقالات تا ۲۰ بهمن ۹۹ کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۹۹ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به صورت وبینار برگزار می گردد.

ادامه مطلب