بخش پاتولوژی

تعداد بازدید:۳۲۴۷

 

آناتومیکال پاتولوژی عبارت است از بررسی علل و فرآیند ایجاد آزردگی و تشخیص عوامل ایجاد آن در بدن با مطالعات کالبد شکافی، میکروسکوپی و مولکولی بافتها، اندامها و کل بدن.

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی:

  • پاتولوژی دامپزشکی


دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی:

  • پاتولوژی عمومی

  • پاتولوژی اختصاصی

  • اصول کالبد گشایی و نمونه برداری

  • کارورزی کالبد گشایی و نمونه برداری


اعضای بخش:

  1. دکتر امیر علی شهبازفر
  2. دکتر منیره خردادمهر 
  3. دکتر معصومه مرادی 
  4. دکتر جواد اشرفی هلان