بخش فارماکولوژی و سم شناسی

تعداد بازدید:۴۲۶۲

 

بخش فارماکولوژی و سم شناسی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی به طور فعال در امور آموزشی و پژوهشی مرتبط با فارماکولوژی فعالیت دارد. علاوه بر انجام پزوهشهای مختلف در زمینه جنبه های مختلف فارماکولوژی، فعالیت و ارائه مشاوره به بخش های دیگر دانشکده و دانشگاه در انجام امور پژوهشی در استفاده از داروهای شیمیائی و گیاهی در مدل بیماریهای مختلف نیز جز فعالیتهای این بخش میباشد.

دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی:

  • فارماکولوژی ۱ (۴ واحد)
  • فارماکولوژی ۲ (۳ واحد)

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی:

  • پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی (۲ واحد)
  • کارآموزی بیوشیمی و سم شناسی (۲ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر مرضیه حجازی 
  2. دکتر یوسف پناهی