پرداخت اینترنتی جهت انتخاب واحد

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۵ کد : ۸۷۲۲ اخبار
تعداد بازدید:۹۷۱

طبق نامه مدیریت محترم امور مالی دانشگاه تبریز، بدینوسیله از دانشجویان عزیز تقاضا دارد برای سهولت انتخاب واحد ترم ۹۷۲ نسبت به تسویه بدهی قبلی و شهریه ثابت ترم ۹۷۲ اقدام فرمایند تا ضمن کاستن از ترافیک شدید زمان انتخاب واحد برای پرداخت اینترنتی و بروز برخی اشکالات در وب و درگاه بانک تجارت به انتخاب واحد راحت و بدون استرس خود نیز کمک نمایند.