دانش آموختگی نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۱ کد : ۷۶۲۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۲۸
دانش آموختگی نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

نخستین دانشجوی رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی و مقایسه تاثیر ضدسرطانی مخلوط آرتمیزینین - آهن، آرتمیزینین مس، آرتمیزینین-مس دی سولفیرام بر روی رده سلولی سرطانی MCF-7 از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز حمیده خباز اولین دانشجوی فارغ التحصیل این رشته از دانشگاه تبریز پایان نامه خود را تحت راهنمایی مشترک دکتر حسین طایفی نصرآبادی و دکتر مجید مهدوی و به مشاوره دکترامیرعلی شهبازفر به پایان رساند.

سرطان سینه از شایع ترین سرطان ها در بین زنان بوده که سلول های MCF-7 یک رده از سلول های سرطان سینه محسوب می شود که کاربرد فراوانی در مطالعات سرطان شناسی دارد که نتایج این تحقیق می تواند در درک بهتر مکانیسم ضدسرطانی آرتمیزینین و پیشنهاد استفاده از آن و ترکیبات مورد مطالعه در این تحقیق به صورت داروی جایگزین در درمان سرطان مفید باشد.

به گفته رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی در سال ۱۳۸۹ در شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تربیت افراد متعهد و متخصص در این رشته جهت به دست آوردن مهارت های علمی و عملی جهت نیل به خودکفایی در این رشته تاسیس شده است.

دکترامیرعلی شهبازفر با بیان اینکه رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی در سال ۱۳۹۵ با همکاری دو بخش بیوشیمی و کلینیکال پاتولوژی با پذیرش ۵ دانشجو در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز دایرشده است اظهارداشت: هم اکنون ۱۸ دانشجوی دیگر در این رشته در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل می باشند.

وی با بیان اینکه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۶۷ تأسیس شده است افزود: هم اکنون ۱۷۵ دانشجو در مقطع دکترای حرفه ای دامپزشکی، ۵ دانشجو در مقطع دکترای تخصصی فن آوری تولید مثل در دامپزشکی، ۴۸ دانشجو در ۴ رشته کارشناسی ارشد بافت شناسی، انگل شناسی، بهداشت مواد غذایی و بیوشیمی بالینی و ۴۵ دانشجو در دو رشته علوم آزمایشگاهی وبهداشت مواد غذایی دامپزشکی مشغول به تحصیل می باشند.