اطلاعیه در مورد زمان ارائه پروپوزال

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۵ کد : ۳۷۲۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۱۴
قابل توجه دانشجویان دکتری در مرحله انتخاب پایان نامه

 

براساس آیین نامۀ مصوب وزارتی درمورد رشتۀ  دکترای عمومیدامپزشکی ونیزباتوجه به موعد اولین انتخاب واحد پایان نامه که ترم 10 می باشد ،مقررگردیددانشجویان پس ازانتخاب استادراهنما،پروپوزال خود راازاول آذرماه تاپانزدهم اسفندماه به مدیرگروه مربوطه تحویل دهند