نحوه صدور مجوز دفاع از پایان نامه

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۵۶ کد : ۳۷۲۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۹۱
مراحل مختلف پایان نامه

                                                                                                                              بسمه تعالی

اطلاعیه مهم وفوری

دانشجویان محترم ، در راستای رعایت مقررات مربوط به صدور مجوز دفاع از پایان نامه

توجه به موارد ذیل ضروری می باشد:

1-   حداقل فاصلۀ زمانی بین تصویب پروپوزال تا دفاع 6 ماه می باشد.

2-  جهت تکمیل فرم مجوز دفاع باید فرم مذکور را از سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی

دانشگاه تبریز دانلود نمایید.

3- اطلاعات شخصی خود و نام اساتید محترم را در محل های مشخص شده تایپ نمایید.

4- فرم راپرینت کرده و به ترتیب ذیل نسبت به تکمیل امضاهای تعیین شده اقدام نمایید.

1-4)امضاء دانشجو

2-4)امضاء اساتید راهنما و مشاور

3-4)امضاء حسابدار ( اتاق 218 درساختمان مدیریت امور مالی دانشگاه)

4-4)امضاء کارشناس آموزش

5-4)امضاء معاونت آموزشی دانشکده

6-4)امضاء مدیر گروه آموزشی مربوطه ( تعیین زمان دفاع و داور )

7-4)حداقل فاصلۀزمانی بین شورای گروه و تاریخ دفاع10 روزباید باشد.

8-4)تحویل فرم امضاء شده همراه با نسخۀ نهایی پایان نامه حداقل 10 روز قبل از دفاع به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت بررسی های لازم وارسال به داور.

9-4)ارسال نتیجۀ داوری از طرف داور به معاون پژوهشی دانشکده.

10-4)امضاء معاون پژوهشی دانشکده (پس از بررسی نهایی پایان نامه)

11-4) ثبت شماره در دبیرخانۀ دانشکده

5- فرم تکمیل شده می بایست حداقل 5 روز قبل از دفاع جهت اقدامات بعدی (دعوت از هیئت داوران بخصوص اساتید خارج از دانشگاه، آماده سازی فرم های ارزشیابی و... ) به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل داده شود.

6- اطلاعیه های مربوط به زمان و مکان دفاع باید حداقل3 روز قبل از دفاع در مکان های مناسب دانشکده نصب گردد.

7- دعوت نامه های هیئت داوران باید حداقل3 روز قبل از دفاع توسط دانشجو به اساتید محترم تحویل داده شوند.

8- جهت دریافت کلید آمفی تئاتر و هماهنگی های لازم به مسئول امور اداری دانشکده(آقای نوروزی) مراجعه نمایید.

تذکر خیلی مهم :

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند داور و زمان دفاع تعیین شده در شورای گروه فقط پس از امضاء معاونت محترم پژوهشی دانشکده قطعیت می یابد و قبل ازآن امکان تغییر موارد مذکور توسط مسئولین محترم دانشکده وجود دارد، لذاپس از اطمینان از قطعیت زمان دفاع نسبت به برنامه ریزی جهت دعوت از مهمانان و غیره اقدام نمایید.

باآرزوی موفقیت   : 23/4/95