اثر برگزیده چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۶ کد : ۱۹۲۷۷ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۶۷
کتاب عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی باکتریایی، تألیف میرحسن موسوی و سیدامین خطیبی، تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۴۰۰، ۳۸۸ ص.
اثر برگزیده چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

آثار برگزیده چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

در بخش دامپزشکی

تألیف

عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی باکتریایی، تألیف میرحسن موسوی و سیدامین خطیبی، تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۴۰۰، ۳۸۸ ص.

معرفی کتاب: