دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر محمد طلوعی384
عضو هیات علمیدکتر رضا اسدپور384
کارشناس آزمایشگاه- کارپردازدکتر بلال حسن زاده385
عضو هیات علمیدکتر عزت اله فتحی386
عضو هیات علمیدکتر حسن صدری386
عضو هیات علمی، مدیر گروه علوم درمانگاهیدکتر سیامک کاظمی387
عضو هیات علمیدکتر محمدصادق مددی387
عضو هیات علمیدکتر امیرعلی شهبازفر388
عضو هیات علمیدکتر فرزاد کتیرایی388
کتابدارمحمد رضایی389
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷ مورد.