دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
کارشناس آزمایشگاه انگل شناسیعلی حقی218-
کارشناس بیمارستان تخصصیمهدی عباسی-36378741
کارشناس بیمارستان تخصصیولی مطلبی-36378741
حفاظت فیزیکی دانشکده-255-
نگهبانی ورودی پردیس-318-
بوفه دانشکده--36372528
ایستگاه خلعت پوشاناباذر صادقی-36372886
خدمات اداریمحمدرضا تارویردی256-
کارپردازاحد میرزاخانلو256-
کارشناس آموزشخانم شیخ زاده265-
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۲ مورد.