دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر پرویز حسن زاده368-
عضو هیات علمیدکتر شلاله موسوی
عضو هیات علمیدکتر نجمه شیخ زاده393
عضو هیات علمی، میر گروه بهداشت مواد غذاییدکتر ناصر حاجی پور407-
عضو هیات علمیدکتر حمید کریمی396
عضو هیات علمیدکتر قاسم اکبری
عضو هیات علمیدکتر مرضیه حجازی403
عضو هیات علمیدکتر غلامرضا وفایی سیاح405
عضو هیات علمیدکتر عماد خلیل زاده405
عضو هیات علمیدکتر حسین طایفی396
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۷ مورد.