دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر پرویز حسن زاده236-
عضو هیات علمیدکتر شلاله موسوی378-
عضو هیات علمیدکتر نجمه شیخ زاده292-
عضو هیات علمی و مدیر گروه بهداشت مواد غذایی وآبزیاندکتر ناصر حاجی پور300-
عضو هیات علمیدکتر حمید کریمی262-
عضو هیات علمیدکتر قاسم اکبری269-
عضو هیات علمیدکتر مرضیه حجازی263-
عضو هیات علمیدکتر غلامرضا وفایی سیاح277-
عضو هیات علمیدکتر عماد خلیل زاده260-
عضو هیات علمیدکتر حسین طایفی261-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۲ مورد.