سال ۹۹

تعداد بازدید:۴۳۹۵

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشدانگل شناسی خانم سکینه ایرانی

با عنوان: بررسی اثرات آکاریسیدال نانوذره ی کریستوبالیت بر روی کنه های جنس هیالوما در شرایط آزمایشگاهی و بررسی سمیت آن به روش MIT

سه شنبه 99/11/21، ساعت 12، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آقای ایوب پیری

با عنوان: بررسی تجویز همزمان ال -کارنیتین و آرتیمیزینین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پراکسیداسیون لپیدی و هیستوپاتولوژی بیضه در موش نر بالغ

دوشنبه 99/11/20، ساعت 11، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشدانگل شناسی آقای امین کشاورز

با عنوان: اثرات باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis) کشته شده با حرارت بر بیان mRNA ژن‌های کد کننده لیزوزیم و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در ماهی قرمز (Carassius auratus) آلوده با انگل خارجی ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (Ichthyophthirius multifilis)

دوشنبه 99/11/20، ساعت 12، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای سعید عزیزی،

با عنوان: اثرات اشعه گاما و پرتو الکترونی بر میزان زنده مانی برادی زوئیت های سارکوسیستیس در گوشتهای آلوده گوسفندان و گاوهای کشتارشده در کشتارگاه تبریز و تعیین دوز موثر

چهارشنبه ۹۹/۸/۲۸، ساعت ۱۲:۳۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای صادق حق پرست کیسمی،

با عنوان: تهیه و ارزیابی بالینی واکسن آنفلوانزای پرندگان با ادجوانت غیر روغنی در جوجه های گوشتی

دوشنبه ۹۹/۸/۱۲، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای سعید دادخواه،

با عنوان: بررسی اثر هیدروژل آهسته رهش کورکومین در التیام و چسبندگی بعد از عمل جراحی تاندون آشیل در رت

یکشنبه ۹۹/۷/۲۷، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای پویا ذبیحیان،

با عنوان: اثرات دما، نمک سود کردن بر میزان زنده مانی پروتواسکالکسهای کیست هیداتید در کبد و ریه های آلوده نشخوارکنندگان کشتارشده در کشتاگاه تبریز

یکشنبه ۹۹/۷/۲۷، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم سارا حسینچی قره آغاجی،

با عنوان: اثرات حفاظتی ویتامین D3 بر صرع وضعیتی در موشهای صحرایی نر

چهارشنبه ۹۹/۷/۲۳، ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای پارسا الماسی،

با عنوان:ارزیابی مولکولی (بیان ژنهای c-Fos و ALP) و هیستوپاتولوژیک اثر باکتری کشته Mycobacterium obuense بر متاستاز سرطان پستان به بافت کبد در موش آزمایشگاهی Balb/c

سه شنبه ۹۹/۷/۲۲، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای علی اصغر فخری،

با عنوان: ارزیابی مولکولی (بیان ژنهای COL1A1 و OPN) و هیستوپاتولوژیک اثر باکتری کشته Mycobacterium obuense بر متاستاز سرطان پستان به بافت کبد در موش آزمایشگاهی Balb/c

سه شنبه ۹۹/۷/۲۲، ساعت ۱۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم پریسا زین العابدینی دانشگر،

با عنوان: بررسی تاثیر استفاده از تتراسایکلین لود شده بر روی هیدروژل نانویی بر ترمیم زخمهای تمام ضخامت پوست موش سوری

دوشنبه ۹۹/۷/۲۱، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی خانم نعیمه دلجوان انوری،

با عنوان: مطالعه میزان آلودگی شیر بز، گوسفند و الاغ به توکسوپلاسما گوندی در استان آذربایجان شرقی با روش PCR

سه شنبه ۹۹/۷/۱۵، ساعت ۱۲:۳۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای حسین بقایی فر،

با عنوان: بررسی اثرات دما، نمک سود کردن بر میزان زنده مانی نوچه لینگواتولا سراتا در کبد و ریه های آلوده نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه تبریز

دوشنبه ۹۹/۷/۷، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم ریحانه متین،

با عنوان: بررسی اثر جایگزینی miR-4800 بر میزان مهاجرت سلولی در سلولهای سرطان پستان در شرایط آزمایشگاهی

شنبه ۹۹/۷/۵، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای احسان قاسم زاده،

با عنوان: شناسایی مولکولی، بیوتایپینگ و سروتایپینگ یرسینیا انتروکولیتیکای مسئول مسمومیت غذایی جدا شده از کبدهای مرغ در تبریز

دوشنبه ۹۹/۶/۳۱، ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای مرتضی حسن زاده،

با عنوان: تاثیر تجویز طولانی مدت خوراکی میزوپروستول و ایبوپروفن بر ساختار بافت شناسی و استریولوژیک، شاخص آپوپتوزی بافت پوششی اپیدیدیم و خصوصیات کمی و کیفی اسپرم استحصال شده از اپیدیدیم در موشهای سوری نر بالغ

یکشنبه ۹۹/۶/۳۰، ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای هاتف خسروی،

با عنوان: ارزیابی تاثیر درد نوروپاتیک، احشایی و فرمالینی بر رفتار اجتماعی و خشونت در موش سوری

یکشنبه ۹۹/۶/۳۰، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم یاسمن حسنی مرخز،

با عنوان: تاثیر آستاگزانتین بر تغییرات شاخصهای استرس اکسیداتیو و استریولوژیک اپیدیدیم و خصوصیات کمی و کیفی اسپرم در موشهای سوری نر بالغ متعاقب تجویز پاکلی تاکسیل

شنبه ۹۹/۶/۲۹، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای رضا رضایی،

با عنوان: اثر سه نوع تمرین ورزشی تناوبی، تداومی با شدت بالا و مقاومتی فزاینده بر ساختار بافت شناسی، استریولوژیک و آپوپتوز بافت بیضه در موشهای صحرایی نر تغذیه شده با غذای پرچرب و شکر حاوی روغن سبوس برنج

چهارشنبه ۹۹/۶/۲۶، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم فاطمه معصومی،

با عنوان: تاثیر تزریق داخل بیضه ای پلاسمای غنی از پلاکت بر روی شاخصهای اسپرماتوژنز، مورفولوژی و میزان تحرک اسپرمماتوزوئیدها در موشهای صحرایی

یکشنبه ۹۹/۶/۲۳، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم مژده ولایی،

با عنوان: مطالعه بیان ژن TNF-alpha در لکوسیتهای گاوهای درگیر کتوز تحت بالینی در دوره انتقال

یکشنبه ۹۹/۶/۲۳، ساعت ۱۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای حسین نوایی،

با عنوان: بررسی فراوانی عوامل باکتریایی ایجاد کننده ورم پستان بالینی در گاوهای ارجاعی از گاوداریهای سنتی اطراف تبریز به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

سه شنبه ۹۹/۶/۱۸، ساعت ۱۳:۱۵، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای محمدحسن ریاحی،

با عنوان: یافته های بالینی، آندوسکوپیک و قارچ شناسی اسبهای دارای ترشحات از منخرین در باشگاه های سوارکاری اطراف شهرستان تبریز

سه شنبه ۹۹/۶/۱۸، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی خانم بهاره رستم زاده ثانی ملکی،

با عنوان: اثرات جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس علیه استرس اکسیداتیو لیپیدی، کیفیت آنتی اکسیدانی و خصوصیات بیوشیمیایی در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان متعاقب چالش با آرسنیک

سه شنبه ۹۹/۶/۱۸، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای علیرضا ابراهیمی،

با عنوان: ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، انتی اکسیدانی و ضدمیکروبی شیر حیوانات نشخوارکننده و تک سم

چهارشنبه ۹۹/۶/۱۲، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم لیلا جواهری،

با عنوان: بررسی ارتباط بین فعالیت آنزیم رودنیز و آرژیناز semen با ویژگیهای اسپرم در افراد با پتانسیل مختلف باروری

چهارشنبه ۹۹/۶/۱۲، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم سیما جعفری،

با عنوان: بررسی اثر اسید آمینه های پرولین و گلیسین بر برخی پارامترهای سینتیکی و پایداری دمایی آنزیم درمانی اورات اکسیداز نوترکیب

چهارشنبه ۹۹/۶/۱۲، ساعت ۱۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم نسرین حاجی آبادی،

با عنوان: بررسی ارتباط بین برخی فاکتورهای هموستازی (Na, K, Ca و Cl) و خونشناختی در گاوهای شیری سقط جنینی

سه شنبه ۹۹/۶/۴، ساعت ۹، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای محمد احمدوند،

با عنوان: اثرات محافظتی آستاگزانتین علیه استرس اکسیداتیو پروتئینی و کیفیت آنتی اکسیدانی در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان متعاقب چالش با پارکوات

دوشنبه ۹۹/۵/۲۷، ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم بهناز عابدی،

با عنوان: بررسی تاثیر تجویز همزمان ان-استیل سیستئین و آرتمیزینین بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدی، میزان گلوتاتیون و برخی شاخصهای اسپرم در موش نر بالغ

چهارشنبه ۹۹/۲/۳۱، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)