سال ۹۹

تعداد بازدید:۳۴

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم بهناز عابدی،

با عنوان: بررسی تاثیر تجویز همزمان ان-استیل سیستئین و آرتمیزینین بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدی، میزان گلوتاتیون و برخی شاخصهای اسپرم در موش نر بالغ

چهارشنبه ۹۹/۲/۳۱، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)