ارسال گواهینامه های موقت به آدرس دانش اموختگان

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۹:۴۹ کد : ۶۷۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۴۵

در اجرای مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تبریز و برابر قرارداد منعقده با اداره کل پست استان، کلیه گواهینامه های موقت پایان تحصیلات دانش اموختگان دانشگاه از تاریخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۶‬ بر اساس درخواست به آدرس پستی آنان ارسال خواهد شد. در همین راستا لازم است دانش اموختگان ضمن پرهیز از مراجعه حضوری به منظور درخواست گواهی موقت، از طریق سایت دانشگاه (کانون دانش آموختگان) فارغ التحصیلان و یا از طریق سایت مدیریت امور آموزشی اقدام نمایند.