کنگره کنترل ورم پستان

۰۳ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۵:۰۴ کد : ۳۶۹۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۸۵
دعوت از علاقه مندان به همکاری در برگزاری کنگره کنترل ورم پستان در گاو شیری
 

از کلیه دانشجویان علاقه مند برای همکاری با کمیته های دانشجویی همایش کنترل ورم پستان در گاو شیری دعوت میگردد در تاریخ ۱۹/‏۰۶/‏۹۲‬ ساعت ۱۲ جهت هماهنگی در کلاس ۳ دانشکده حضور یابند.

مسئولین کمیته علمی دانشجویی: آقایان باقرنیایی و خدابنده

مسئولین کمیته اجرایی دانشجویی: آقایان هوشمند زاد و پورمهدی