دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
مسئول دبیرخانهغلامرضا روزرام281-
مسئول انفورماتیکصمد ابراهیمیان219-
کارشناس امور پژوهشیارشک امیری301-
مدیر امور آموزشیخانم جعفرزاده267-
کارشناس تحصیلات تکمیلیمحمد رضائی264-
کارشناس آزمایشگاه ایمنی شناسیبلال حسن زاده248-
کارشناس آزمایشگاه بهداشت موادغذایی وآبزیانمحمدرضا اسدی252-
کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژیرضا عظیم آذری251-
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسیکاظم مفتونی217-
کارشناس آزمایشگاه بافت شناسیمحمد بیگ محمدی228-
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۲ مورد.