دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
مسئول دبیرخانهغلامرضا روزرام377
مسئول انفورماتیکصمد ابراهیمیان398
کارشناس امور پژوهشیارشک امیری
مدیر امور آموزشییونس اکبران371
کارشناس تحصیلات تکمیلیشهرزاد وکیلی375
کارشناس آزمایشگاه- کارپردازدکتر بلال حسن زاده385
کارشناس آزمایشگاهمحمدرضا اسدی380
کارشناس آزمایشگاهرضا عظیم آذری379
کارشناس آزمایشگاهکاظم مفتونی372
کارشناس آزمایشگاهمحمد بیگ محمدی372
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷ مورد.