دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر مهدی بساکی257-
عضو هیات علمیدکتر داوود کیانی فرد258-
عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم پایهدکتر غلامرضا حمیدیان259-
عضو هیات علمیدکتر فرزاد نیازپور275-
عضو هیات علمیدکتر یوسف پناهی276-
عضو هیات علمیدکتر امیرعلی شهبازفر291-
عضو هیات علمیدکتر معصومه مرادی227-
عضو هیات علمیدکتر جواد اشرفی373-
عضو هیات علمی و مدیر گروه پاتوبیولوژیدکتر منیره خردادمهر306-
عضو هیات علمیدکتر کتایون نفوذی231-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۲ مورد.