آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
آئین نامه مهمانی و انتقالمقررات آموزشی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجویان ممتاز مقررات آموزشی
دستورالعمل مراحل اداری امور آموزشی وپژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیمقررات آموزشی
دعوتنامه داورانامور پژوهشی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیامور پژوهشی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال امور پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصیامور پژوهشی
فرم تقاضا نامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویانکارشناسی