آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
نمایش فیلم مقررات فعالیتهای دانشجویی
کار دانشجوییمقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
دستورالعمل مراحل اداری امور آموزشی وپژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیمقررات آموزشی
آئین نامه مهمانی و انتقالمقررات آموزشی
مدرک معادلمقررات آموزشی
دانشجویان ممتاز مقررات آموزشی
کمیسیون موارد خاص مقررات آموزشی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
فرم تقاضا نامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویانکارشناسی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال امور پژوهشی