افتخارات کسب شده

تعداد بازدید:۲۷۶۱

 

  • رتبه دوم انجمن علمی دانشکده (غرفه قابل‌تقدیر از دید بازدیدکنندگان در دانشگاه تبریز) در جشنواره حرکت، سال تحصیلی ۹۴-۹۳
  • رتبه نخست انجمن علمی دانشکده (غرفه برگزیده از دید بازدیدکنندگان در دانشگاه تبریز) در جشنواره حرکت، سال تحصیلی ۹۵-۹۴
  • رتبه نخست انجمن علمی در بخش اختراعات در دانشگاه تبریز، سال تحصیلی ۹۵-۹۴
  • رتبه نخست انجمن علمی در بخش اختراعات در سطح کشور و دریافت لوح تقدیر از مقام محترم وزیر، سال تحصیلی ۹۵-۹۴
  • کسب مقام دانشجوی نمونه کشوری توسط آقای رضا حضرتی دانشجوی ورودی ۹۰ دامپزشکی در سال ۱۳۹۵
  • رتبه نخست انجمن علمی دانشکده (غرفه برگزیده از دید بازدیدکنندگان در دانشگاه تبریز) در جشنواره حرکت، سال تحصیلی ۹۶-۹۵
  • رتبه نخست انجمن علمی دانشکده (غرفه برگزیده) در بخش کارآفرینی در دانشگاه تبریز، سال تحصیلی ۹۶-۹۵
  • رتبه نخست جشنواره بین‌المللی ربع رشیدی (در حوزه زیست فناوری جهت تولید واکسن کلی باسیلوز طیور) از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توسط دکتر ذوالفقار رجبی، آبان ۹۶
  • کسب عنوان پوستر برگزیده مقاله خانم پریسا زین العابدینی دانشجوی دانشکده دامپزشکی در سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، ۳۰ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • انتخاب مقاله آقای آزاد عبدالله‌زاده دانشجوی دانشکده دامپزشکی به عنوان سخنرانی برگزیده در دومین کنگره سلامت مردان-ناباروری مردان، اسفند ماه ۹۶، تهران