فرمها

تعداد بازدید:۸۸۳۷

فرم مفقودی کارت دانشجویی

حذف تک درس

حذف اضطراری

بررسی مشکلات آموزشی

تغییر رشته در داخل دانشگاه

تقاضای انتقال توام با تغییر رشته

درخواست معادل سازی دروس

درخواست مرخصی

تسویه حساب کارشناسی

اشتغال به تحصیل روزانه

اشتغال به تحصیل شبانه

تغییر دوره از روزانه به شبانه

معرفی به استاد

درخواست استاد راهنما (کارشناسی)

پیشنهاد پروژه (کارشناسی)

فرمت پایان نامه

اعلام آمادگی برای امتحان پروژه (کارشناسی)

ارزیابی دفاع از پروژه (کارشناسی)

اعلام نمره تک درس

انتخاب واحد دستی

درخواست دوره کارآموزی

ارزیابی دوره کارآموزی

فرم اعمال ماده ۱۸

درخواست ریز نمرات در حین تحصیل

درخواست میهمان تابستان

خروج از کشور

درخواست میهمانی

فرمهای معرفی به طرح

درخواست کمد

ثبت نام آزمون جامع پیش درمانگاهی

کار در آزمایشگاه

حذف دروس مازاد

انتخاب واحد طبق مصوبه کمیسیون

تعهد برای ورودی‌های ماقبل ۹۳ جهت استفاده از آئین نامه ۹۳

تقاضای انتقال دائم

 

فرم‌های لازم برای تصویب پروپوزال دکتری عمومی و کارشناسی ارشد:
درخواست استاد راهنما

پیشنهاد موضوع پایان‌نامه

پروپوزال

درخواست تحویل پروپوزال

 

فرمهای لازم برای دفاع از پایان نامه دکتری عمومی و کارشناسی ارشد:
فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

تعهد اصالت پایان نامه