امور تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۳۸۱۸

امور تحصیلات تکمیلی در دانشکده دامپزشکی در شورایی مرکب از نمایندگان تحصیلات تکمیلی گروه‌های آموزشی، رئیس دانشکده، معاون پژوهشی و فناوری، و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده بررسی می‌شود. تصویب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا یکی از وظایف این شورا است.

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

 • دکتر امیرعلی شهبازفر (رئیس دانشکده)
 • دکتر عماد خلیل‌زاده (معاون پژوهش و فناوری دانشکده)
 • دکتر فرزاد کتیرایی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده)
 • دکتر سیدحسین جارالمسجد (نماینده گروه علوم درمانگاهی)
 • دکتر یاسر جعفری (نماینده گروه پاتوبیولوژی)
 • دکتر یوسف پناهی (نماینده گروه علوم پایه)
 • دکتر نجمه شیخ زاده (نماینده گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان)

 

مدارک لازم برای تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی و دانشکده:

 1. کارنامه کامل دانشجو جهت بررسی واحدهای گذرانیده.
 2. فرم درخواست انتخاب استاد راهنما.
 3. نگارش پروپوزال بر پایه فرمت مصوب دانشگاه.
 4. فرم تحویل پروپوزال.
 5. فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه.
 6. حکم کارگزینی سال جاری و رزومه علمی استادان خارج از دانشگاه که در هدایت پایان‌نامه همکاری خواهند داشت.
 7. گزارش همانندجویی سایت ایرانداک.
 8. گواهی شرکت و قبولی در دوره HSE.

مدارک تکمیل شده فوق باید توسط استاد راهنما به مدیر گروه مربوطه  جهت طرح در شورای گروه تحویل داده شود. پس از تأیید شورای گروه، بایستی موضوع پروپوزال توسط دانشجو در اتوماسیون پایان نامه های دانشگاه تبریز ثبت شده و توسط تمامی هیئت راهنمایی پایان نامه و سپس مدیر گروه تایید شود. سپس دانشجو باید متن کامل پروپوزال را در سامانه فوق بارگزاری کرده و به ترتیب استادان راهنما، مشاور، و مدیر گروه تایید کنند. مدارک فوق پس از تصویب در گروه، جهت بررسی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشکده تحویل داده می‌شود. پس از تصویب نهایی پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، دانشجو می‌بایست پروپوزال خود را در درگاههای ایران داک و تبریز داک ثبت و تاییدیه آنها را به کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده بدهد. همگی فرم‌ها و نیز فرمت پروپوزال تشریحی و فرمت نحوه نگارش پایان‌نامه‌ها در تارنمای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و نیز در تارنمای دانشکده (بخش فرم‌ها) بارگذاری شده اند. برای آگاهی بیشتر می‌توانید به کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید