دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
کارشناس تحصیلات تکمیلیشهرزاد وکیلی375
رئیس دانشکده دامپزشکیدکتر میر حسن موسوی37736378743
مسئول دفتر ریاستمیرزاخانلو37736378743
مسئول امور اداریضرغام نوروزی377
مسئول دبیرخانهغلامرضا روزرام377
کارشناس آزمایشگاهرضا عظیم آذری379
کارشناس آزمایشگاهمحمدرضا اسدی380
عضو هیات علمیدکتر عادل صابری وند382
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی383
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد383
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۷ مورد.