دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پیش شماره 3339 را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (041) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. برای نمونه: 377-3339-041

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمی، میر گروه بهداشت مواد غذاییدکتر ناصر حاجی پور407-
عضو هیات علمی، مدیر گروه پاتوبیولوژیدکتر منیره خردادمهر406-
عضو هیات علمیدکتر کتایون نفوذی406
عضو هیات علمیدکتر غلامرضا وفایی سیاح405
عضو هیات علمیدکتر عماد خلیل زاده405
عضو هیات علمیدکتر غلامرضا حمیدیان404
عضو هیات علمیدکتر یوسف پناهی404
عضو هیات علمیدکتر فریدون رضا زاده403
عضو هیات علمیدکتر مرضیه حجازی403
عضو هیات علمیدکتر عباس ایمانی باران402
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷ مورد.