دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
عضو هیات علمیدکتر سحر نوری225-
عضو هیات علمیدکتر فرزاد کتیرایی308-
عضو هیات علمیدکتر عباس ایمانی باران226-
عضو هیات علمیدکتر احمد نعمت الهی307-
عضو هیات علمیدکتر پریسا شهبازی390-
عضو هیات علمیدکتر رقیه نوروزی288-
عضو هیات علمیدکتر یاسر جعفری خطایلو230-
عضو هیات علمیدکتر معصومه فیروز امندی--
رئیس خدمات اداری ومالیمیرداود اوجاقی حق285-
کتابدارخانم جهانبان304-
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۲ مورد.