دفتر تلفن

برای تماس مستقیم با شماره های داخلی، پس از شماره گیری تلفنهای دانشکده، شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید. در صورتی که با گوشی همراه یا از شهرهای غیر از تبریز تماس میگیرید، لازم است کد شهرستان تبریز (۰۴۱) را نیز قبل از شماره های مذکور شماره گیری فرمایید. 

 

شماره تلفنهای ارتباط با دانشکده: 45-36378742

سمتنام شماره داخلیشماره مستقیم
رئیس دانشکده دامپزشکیدکتر میرحسن موسوی220-22136379828
معاون پژوهش و فناوریدکتر عزت اله فتحی28236376328
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتر پرویز حسن زاده27936378542
مسئول دفتر ریاستآقای اسکندری220-22136379828
عضو هیات علمیدکتر سیامک کاظمی247-
عضو هیات علمیدکتر محمدصادق مددی241-
عضو هیات علمیدکتر ذوالفقار رجبی242-
عضو هیات علمیدکتر حسین جارالمسجد249-
عضو هیات علمیدکتر سارا جوانمردی245-
عضو هیات علمیدکتر محمد طلوعی238-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۲ مورد.