سال ۹۸

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم تینا دانش راد،

با عنوان: بررسی تاثیر ال-کارنیتین بر تمایز کاردیومیوژنیک سلولهای C-kit مغز استخوان رت از طریق مسیر سیگنالینگ MAPK/ERK

یکشنبه 4/30/‏98، ساعت 11:00، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای ناصر حقی،

با عنوان: بررسی کارایی مینرویت به همراه جاگذاری سیدر در درمان گاوهای شیری مبتلا به آنستروس بعد از زایمانی

چهارشنبه 4/26/‏98، ساعت 11:00، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی آقای رضا عابدی ملکی،

با عنوان: بررسی ریخت شناسی اثرات اسکولیسیدال گیاهان خانواده Asteraceae (گل همیشه بهار، ترخون و افسنطین) بر روی پروتواسکولکس کیست هیداتید در شرایط برون تنی با میکروسکوپ الکترونی (SEM)

سه شنبه 4/25/‏98، ساعت 11:00، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای هومن خلفازاد کردشت،

با عنوان: آپتاسنسور کونژوگه شده با نانوذرات تربیوم و گرافن کوانتوم دات برای شناسایی آفلاتوکسین M1

شنبه 4/22/‏98، ساعت 11:00، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم راضیه دهقان،

با عنوان: بررسی اثر miP-142-3p و داروی docetaxel در القای آپوپتوز و مهار رشد و مهاجرت سل لاین سرطان سینه

چهارشنبه 4/12/‏98، ساعت ۱۲:۰۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم نسیم رجب زاده،

با عنوان: بررسی نوع و اثر سایتوکاینهای مترشحه از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بر رده سلولی سرطانی نوروبلاستوما (B65) از طریق مسیر سیگنالینگ MAPK-ERK

سه شنبه 4/10/‏98، ساعت 11:30، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای محمدرسول امینی،

با عنوان: بررسی اثرات امبریوتوکسیک و تراتوژنیک نانوزئولیت بر جنین جوجه مرغ در محیط in vivo

چهارشنبه ۳/۱/‏۹۸، ساعت ۱۳:۰۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای امیر آشناییان،

با عنوان: بررسی تاثیر افزودنی نانوکریستوبالیت بر رشد و تکامل جنینی و پارامترهای تراتوژنیک قلبی و کلیوی در موش صحرایی

چهارشنبه ۳/۱/‏۹۸، ساعت ۱۲:۰۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای هیرش رضایی،

با عنوان: اثرات نانو ذرات اکسید آهن بر رشد جنین جوجه و مورفولوژی مغز

چهارشنبه ۲/۲۵/‏۹۸، ساعت ۱۲:۰۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

تعداد بازدید:۵۸۶