سال ۹۸

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای رامین نایب زاده،

با عنوان: ارزیابی تاثیر کورکومین و نانومیسل کورکومین خوراکی بر التیام پارگی عضلانی تجربی در موش صحرایی

چهارشنبه ۹۸/۷/۲۴، ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای فرید مهد قره باغ،

با عنوان: مطالعه فراوانی جراحات ناحیه انگشت در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان تبریز در سال ۹۷

چهارشنبه ۹۸/۷/۳، ساعت ۱۱:۳۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای افشین علی محمدی،

با عنوان: بررسی اثر سدیم متابی سولفیت به عنوان نگهدارنده مواد غذایی بر روی باکتریهای سالمونلا تیفیموریوم و لیستریا منوسیتوژنز و سلولهای HFFF2

شنبه ۹۸/۶/۳۰، ساعت ۱۱:۳۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای حمید ولی نژاد،

با عنوان: مطالعه اثرات کوکتیل سینبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و پکتید در پیشگیری از عفونتهای پس از جراحی و آداپتاسیون روده در مدل تجربی سندرم روده کوتاه در رت

چهارشنبه ۹۸/۶/۲۰، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آقای کامران کیکاووسی،

با عنوان: اثرات نانوذرات اکسید آهن بر بیان پروتئینهای شوک حرارتی ۲۲ و ۲۵ در مغز جنین جوجه

یکشنبه ۹۸/۶/۱۷، ساعت ۱۴، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی خانم فریبا کاظمی،

با عنوان: بررسی اثرات آسکاریسیدال اکسیدهای مختلف نانودره آهن بر روی کنه های جنس هیالوما در شرایط آزمایشگاهی

یکشنبه ۹۸/۶/۱۷، ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی آقای امین عطایی،

با عنوان: بررسی اثرات آکاریسیدال سایزهای مختلف نانوذره روی بر روی کنه های سخت در شرایط آزمایشگاهی

یکشنبه ۹۸/۶/۱۷، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای رضا عباسی کالی،

با عنوان: مطالعه اثر هیستوپاتولوژیکی و سرولوژیکی باکتری اشریشیا کلی استرین نیسل ۱۹۱۷ در جوجه بلدرچینهای ژاپنی واکسینه شده علیه بیماری نیوکاسل

یکشنبه ۹۸/۶/۱۷، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای آرمین فاخری،

با عنوان: مطالعه میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم در مدفوع سگهای تبریز به روشهای آزمایش مدفوع و PCR

شنبه ۹۸/۶/۱۶، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای حامد عزتی،

با عنوان: بررسی اثر جایگزینی miR-451 بر مهار متاستاز سلولهای سرطان پستان در شرایط آزمایشگاهی

چهارشنبه ۹۸/۶/۱۳، ساعت ۱۴، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم فریناز جیگاری اصل،

با عنوان: بررسی اثر جایگزینی miR-451 بر مهار رشد و القای آپوپتوز سلولهای سرطان پستان در شرایط آزمایشگاهی

چهارشنبه ۹۸/۶/۱۳، ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای مرتضی هوشیار،

با عنوان: مقایسه دو روش بستن و سوراخ کردن سکوم و کارگذاری استنت در کولون به کمک لاپاروسکوپی برای القای پریتونیت عفونی تجربی در مدل حیوانی خرگوش

چهارشنبه ۹۸/۶/۱۳، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای آرمان شکری،

با عنوان: مطالعه بیان ژنهای mi-R-146a و miR-223 در پلاسمای خون گاوهای مبتلا به اندومتریت

چهارشنبه ۹۸/۶/۱۳، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم مهسا خلیلی سامانی،

با عنوان: بررسی و مقایسه اثر آرتمیزینین بر روی آنزیمهای استیل کولین استراز، آلفا گلوکزیداز، کاتالاز و پراکسیداز در دو محیط in vitro  و in vivo

دوشنبه ۹۸/۶/۱۱، ساعت ۱۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای سعید پارسامنش،

با عنوان: تاثیر افزایش طول دندان بر بروز آلودینی سرمایی ناشی از فشار بر عصب دندانی و درجه بندی مقایسه ای آن با بهره گیری از تکنیک چاپ سه بعدی سی تی اسکن و رادیوگرافی در خرگوش

یکشنبه ۹۸/۶/۱۰، ساعت ۱۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم تینا دانش راد،

با عنوان: بررسی تاثیر ال-کارنیتین بر تمایز کاردیومیوژنیک سلولهای C-kit مغز استخوان رت از طریق مسیر سیگنالینگ MAPK/ERK

یکشنبه ۹۸/۴/۳۰، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای ناصر حقی،

با عنوان: بررسی کارایی مینرویت به همراه جاگذاری سیدر در درمان گاوهای شیری مبتلا به آنستروس بعد از زایمانی

چهارشنبه ۹۸/۴/۲۶، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی آقای رضا عابدی ملکی،

با عنوان: بررسی ریخت شناسی اثرات اسکولیسیدال گیاهان خانواده Asteraceae (گل همیشه بهار، ترخون و افسنطین) بر روی پروتواسکولکس کیست هیداتید در شرایط برون تنی با میکروسکوپ الکترونی (SEM)

سه شنبه ۹۸/۴/۲۵، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آقای هومن خلفازاد کردشت،

با عنوان: آپتاسنسور کونژوگه شده با نانوذرات تربیوم و گرافن کوانتوم دات برای شناسایی آفلاتوکسین M1

شنبه ۹۸/۴/۲۲، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم راضیه دهقان،

با عنوان: بررسی اثر miP-142-3p و داروی docetaxel در القای آپوپتوز و مهار رشد و مهاجرت سل لاین سرطان سینه

چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲، ساعت ۱۲:۰۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم نسیم رجب زاده،

با عنوان: بررسی نوع و اثر سایتوکاینهای مترشحه از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بر رده سلولی سرطانی نوروبلاستوما (B65) از طریق مسیر سیگنالینگ MAPK-ERK

سه شنبه ۹۸/۴/۱۰، ساعت ۱۱:۳۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای محمدرسول امینی،

با عنوان: بررسی اثرات امبریوتوکسیک و تراتوژنیک نانوزئولیت بر جنین جوجه مرغ در محیط in vivo

چهارشنبه ۳/۱/‏۹۸، ساعت ۱۳:۰۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای امیر آشناییان،

با عنوان: بررسی تاثیر افزودنی نانوکریستوبالیت بر رشد و تکامل جنینی و پارامترهای تراتوژنیک قلبی و کلیوی در موش صحرایی

چهارشنبه ۳/۱/‏۹۸، ساعت ۱۲:۰۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای هیرش رضایی،

با عنوان: اثرات نانو ذرات اکسید آهن بر رشد جنین جوجه و مورفولوژی مغز

چهارشنبه ۲/۲۵/‏۹۸، ساعت ۱۲:۰۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

تعداد بازدید:۱۲۴۲